Hide/Show Apps

Inbred obez fare modellerindeki değişik adipoz dokuların yapı, fonksiyon ve içeriğinin karakterizasyonu