Hide/Show Apps

Sabit faiz oranlı mortgage kontratlarının enflasyonist ekonomilerde fiyatlandırılması: Türkiye örneği