Hide/Show Apps

Elazığ çevresinde ve Malatya GD'sunda yüzeyleyen yastık lavların petrolojisi, jeokronolojisi, izotop jeokimyası ve yastık lavlarla ilişkili pelajik çökellerin radyollarya faunasına bağlı olarak yaşlandırılması