Soylulaştırma olgusunun tüketim ve pazarlama açılarından analizi: İstanbul Cihangir örneği

Download
2007
Sandıkçı, Özlem
İlkuçan, Altan
Citation Formats
Ö. Sandıkçı and A. İlkuçan, “Soylulaştırma olgusunun tüketim ve pazarlama açılarından analizi: İstanbul Cihangir örneği,” 2007. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RJeE9Uaz0.