Soylulaştırma olgusunun tüketim ve pazarlama açılarından analizi: İstanbul Cihangir örneği