Tek basamakta kiral C2-simetriden C1-simetriye geçiş: trans-(1r,2r)-siklohekzan-1,2- diamin?in Cu(I) katalizörlüğünde seçici mono heteroarilasyonu

Download
2014
Citation Formats
C. Tanyeli, “Tek basamakta kiral C2-simetriden C1-simetriye geçiş: trans-(1r,2r)-siklohekzan-1,2- diamin?in Cu(I) katalizörlüğünde seçici mono heteroarilasyonu,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRRMk1qSXk.