Hide/Show Apps

Tek basamakta kiral C2-simetriden C1-simetriye geçiş: trans-(1r,2r)-siklohekzan-1,2- diamin?in Cu(I) katalizörlüğünde seçici mono heteroarilasyonu