Hide/Show Apps

Atmosferik sahra tozunun Doğu Akdeniz fitoplankton dinamiği üzerine etkisi

2003
Kıdeyş, Ahmet Erkan
Tuğrul, Süleyman
Develi, Elif Eker
Bu çalışmada Saydam tarafından "Cemiliania hipotezi" olarak adlandırılan yağmur ile gelen sahra tozunun (demirin çözülmesi nedeniyle) Rmiliania huxleyi patlamalarına yol açtığı ve 1-2 hafta içinde NOAA uydularında parlaklığa sebep olduğu savı ultra-oligotrofik bir deniz olan doğu Akdeniz'de sistemetik olarak araştırılmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar yukardaki hipotezin geçerliliğini doğrulamayan niteliktedir.