Hide/Show Apps

Elektrik ve ısıyı ileten manyetik simetrili manyeto-termovizkoelastik anizotrop katı cisim