Hide/Show Apps

Arkeabakteri kökenli rekombinant küçük ısı şoku proteinlerinin E.coli'de yüksek düzeyde ekspresyonu ve karakterizasyonu; çeşitli stres koşullarında küçük ısı şoku protein genlerinin anlatım farklılaşmasının analizi