Türkiye genelinde kara ulaşım sektöründeki araçların yarattığı hava kirliliğinin boyutlarının belirlenmesi ve kirliliği azaltıcı öneriler

Download
1998
Bayka, Demir
Yozgatlıgil, Ahmet
Hava kirliliği son yıllarda önemli sorunlardan biri olmuştur. Hızlı endüstriyelleşme süreci içinde bulunan Türkiye'de fosil yakıt kullanımı, araç sayısının artışı, endüstriyel tesislerin artışı, nüfus artışı, şehirlere göçün artması gibi faktörler, enerji kullanımını ve dolayısıyla doğurduğu hava kirliliğini artırmıştır. Buna karşı önlemlerin alınabilmesi için herşeyden önce hava kirleten odakların ve temel kirletici madde miktarlarının belirlenmesi gerekmektedir.Bu projede karayolları araçlarından yayılan, havayı kirletici maddeler deneysel olarak tayin edilecek ve sonuç tüm Türkiye'de trafikte olan araçları kapsayacak şekilde tahmin edilecektir. Bu hedefe varmak için portatif 4 kanallı egzoz gaz analizörü (NDIR) ve ECE R24 normuna uygun opacimetre kullanılacaktır.Proje sonuçlarının değerlendirilmesi ile trafikteki emisyonların kaynaklarının göreceli etkileri belirlenmiş olacaktır. Benzin, motorin veya LPG ile doğal gaz gibi alternatif yakıtların çevreyi ne ölçüde etkiledikleri görülecektir. Bu çalışma, ekonomik politikaların çevresel politikalarla uyum içinde oluşturulmasına katkıda bulunabilecektir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre yapılan uygulamalar ve bu uygulamalardan sağlanan faydalara göre, ilerde aynı türde çalışmaların sürekli yapılması beklenen gelişmedir.
Citation Formats
D. Bayka and A. Yozgatlıgil, “Türkiye genelinde kara ulaşım sektöründeki araçların yarattığı hava kirliliğinin boyutlarının belirlenmesi ve kirliliği azaltıcı öneriler,” 1998. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRVeU9Uaz0.