Kolemanit cevherinden arsenik ayrılması

Download
1968
Çakaloz, Temel
Tan, Esin
Arıkut, Dikmen

Suggestions

Karbon sülfürün propilen oksit ile kopolimerizasyonu
Coşkun, Serpil; Alyürük, Kemal(1973)
Karbonsülfürü monomer olarak bir polimerizasyon reaksiyonuna sokmak için ilk çalışma 1969 yılında Tsuruta ve arkadaşları tarafından yapıldı. Tsuruta ve arkadaşları organometalik bir bileşik katalizörlüğü altında, propilen oksit ve karbonsülfürün sarı renkli, yağımsı, küçük molekül ağırlıklı polimer verdiğini tespit ettiler. Rapor ettiğimiz bu çalışmada, ve yine bizler tarafından başlatılan ilk çalışmada karbonsülfür ve propilenoksitten yüksek molekül ağırlıklı yeni kopolimerler elde etmek amacı ile katalizö...
Hidrojen Üretiminde Formik Asidin Dehidrojenlenmesini Katalizleyecek Metal Nanokümelerinin Hazırlanması, Tanımlanması ve Katalitik Performanslarının İncelenmesi
Özkar, Saim; Yılmaz, Ayşen; Gökağaç Arslan, Gülsün; Nalbant Esentürk, Emren; Kayran İşçi, Ceyhan(2015-12-31)
Hidrojen depolayan malzemeler arasında en fazla ümit verici olanlardan biri, formik asittir (HCOOH). Formik asit kütlesinin % 4.4’ü kadar hidrojeni depolayabilmektedir. Formik asitten hidrojen salımı formik asidin ayrışma tepkimesi sonucu sağlanabilir. Formik asidin iki tür ayrışma tepkimesi vardır: Dehidrojenlenme (veya dekarbiksilasyon) tepkimesi (1) ve dekarbonilasyon tepkimesidir (2); HCOOH H2 + CO2 (1) HCOOH H2O + CO (2) Formik asidin dehidrojenlenmesinde kullanılan heteroje...
Biyokütle türevlerinden hidrojen üretimi için yeni katalizörler
Martı, Şener Canan; Doğu, Timur; Doğu, Gülşen(2009)
Elektro-eğirme Yöntemi Kullanılarak Üretilen Naylon-6/Haloysit Nanotüp Nanofiberlerinin Çoklu Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesi
Bayram, Göknur(2018)
Elektro-eğirme yöntemi günümüz teknolojisinin geliştirilmesinde önemli potansiyele sahip olanyüksek boy/çap oranındaki nanofiberlerinin üretiminde kullanılan oldukça verimli biryöntemdir. Üretilen fiberlerin nano boyutta olması ve yapıya eklenen katkı malzemesi ile nanodüzeyde etkileşime geçmesi kompozit nanofiberlerinin gelecek vaat eden konulardan biriolmasını sağlamaktadır.Bu çalışmada elektro-eğirme yönteminde kullanılan proses parametrelerinin optimize edilerekdüzgün Naylon-6 (PA6) nanofiber üretiminin...
Sıvı karışımlarının döngülü akış sisteminde üretilmiş zeolit membranlar kullanılarak pervaporasyonla ayırımı
Çulfaz, Ali; Kalıpçılar, Halil; Soydaş, Belma; Gücüyener, Canan; Dede, Özlem; Akbay, Sezin; Arıcan, Berna(2008)
Citation Formats
T. Çakaloz, E. Tan, and D. Arıkut, “Kolemanit cevherinden arsenik ayrılması,” 1968. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRRMU56Yz0.