Hide/Show Apps

Mutualist kök simbiyozu olan endofitik arbüsküler mikorhiza P. indica nın mikro-RNAlarının ilk kez saptanması

2014
Oğul, Hasan
Akkaya, S. Mahinur
Mustafa, Zemran
Andaç, Ayşe
Ölmez, Fatih
Narcı, Kübra
Demir, Semra
Demiralay, Burak