Hide/Show Apps

Theoretical Description of Many- Electron Processes in Photoionization (Fotoiyonizasyonda Çok Elektronlu Süreçlerin Teorik Olarak İncelenmesi)