Agomelatin'in model membranlar ile etkileşmesinin yapısal ve işlevsel açıdan biyofiziksel yöntemlerle araştırılması

Download
2012
Severcan, Feride
Citation Formats
F. Severcan, “Agomelatin’in model membranlar ile etkileşmesinin yapısal ve işlevsel açıdan biyofiziksel yöntemlerle araştırılması,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRJeE5UYzM.