Pamuk çekirdeğinden difüzyon bataryasında pamuk yağı elde edilmesi yöntemi

Download
1971
Çakaloz, Temel
Özcimder, Mustafa

Suggestions

Biyokütle türevlerinden hidrojen üretimi için yeni katalizörler
Martı, Şener Canan; Doğu, Timur; Doğu, Gülşen(2009)
Karbon sülfürün propilen oksit ile kopolimerizasyonu
Coşkun, Serpil; Alyürük, Kemal(1973)
Karbonsülfürü monomer olarak bir polimerizasyon reaksiyonuna sokmak için ilk çalışma 1969 yılında Tsuruta ve arkadaşları tarafından yapıldı. Tsuruta ve arkadaşları organometalik bir bileşik katalizörlüğü altında, propilen oksit ve karbonsülfürün sarı renkli, yağımsı, küçük molekül ağırlıklı polimer verdiğini tespit ettiler. Rapor ettiğimiz bu çalışmada, ve yine bizler tarafından başlatılan ilk çalışmada karbonsülfür ve propilenoksitten yüksek molekül ağırlıklı yeni kopolimerler elde etmek amacı ile katalizö...
Sıvı karışımlarının döngülü akış sisteminde üretilmiş zeolit membranlar kullanılarak pervaporasyonla ayırımı
Çulfaz, Ali; Kalıpçılar, Halil; Soydaş, Belma; Gücüyener, Canan; Dede, Özlem; Akbay, Sezin; Arıcan, Berna(2008)
Bazı doymuş hidrokarbon ve organosilikon bileşiklerinden, gaz fazda plazma (elektiriksel boşalma) ile polimer eldesi çalışmaları
Akovalı, G.; Bölük, Yaman M.(1979)
Pilot Ölçekli Fotofermentatif Hidrojen Üretimi için bir Reaktör Sisteminin Tasarımı, Kurulumu, İşletilmesi ve Analizi
Alipour, Siamak; Eroğlu, İnci; Koku, Harun; Doğan, Melis Ezgi; Savaştürk, Dilan(2016)
Hidrojen, sürdürülebilir yöntemlerle üretildiği takdirde tükenen fosil yakıtların yerini alabilecek potansiyele sahiptir. Fotosentetik bakteriler, ışık altında organik besiyerlerinden hidrojen üretebilmektedir. Küçük ölçeklerde (1 litre veya daha az hacimli) iyi tanımlanmış bu biyolojik üretimin, ‘pilot ölçek’ tabir edilen 10 litre ve üzeri sistemlerde, ucuz besiyerleriyle ve doğal güneş ışığıyla, açık ortamda gerçekleştirilebilmesi, büyük ölçeklerde üretimi değerlendirmek için önemli bir adımdır. Bu projed...
Citation Formats
T. Çakaloz and M. Özcimder, “Pamuk çekirdeğinden difüzyon bataryasında pamuk yağı elde edilmesi yöntemi,” 1971. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRFd056Yz0.