Hide/Show Apps

Zeolit içeren polietilen esaslı bir gıda ambalaj malzemesinin üretilmesi ve gaz geçirgenlik özelliklerinin belirlenmesi

2000
Esin, Ali
Dirim, Nur S.
Meyve ve sebzeler yaşamsal faaliyetlerini hasatlarından sonra da sürdürürler. Bunların bozulmadan depolanması, taşınması ve tüketiciye sunulması için paketleme çok önemlidir. Plastik ambalaj malzemeleri günümüzde çok yaygın bir kullanima sahiptir. Bu malzemeler içinde en fazla kullanılanlar ise polietilen fllimlerdir. Polietilen filimler meyve ve sebzelere karşı eylemsiz olmaları, paket içerisindeki gazlara karşı geçirgenliğinin az olması özelliklerinden dolayı besin ambalajlarında tercih edilmektedirler. Bu filimlerin özelliklerinin geliştirilmesi, paketlenmiş ürünlerin raf ömrünün uzaması açısından önemlidir. Bu amaçla, filimler içerisine zeolit ya da volkanik kaya tozlarının katılması, böylece gaz geçirgenlik özelliklerinin geliştirilmesi çalışmaları endüstriyel ürünlerde denenmektedir. Bu çalışmada literatürde yer alan bu örneklerden esinlenilerek, polietilen ve ülkemizin atıl doğak kaynaklarından olan zeolitlerin biraraya getirilmesiyle yeni bir paketleme malzemesi üretilmiş ve bu malzemenin karbondioksit ve oksijen gazlarına karşı geçirgenlik özellikleri ölçülmüştür. Deneyler sonucunda polietilen filime zeolit eklenmesinin filimin gaz geçirgenliğini arttırdığı gözlenmiştir. Eklenen zeolitin parçacık büyüklüğünün artması ise karbondioksit geçirgenliğinin oksijen geçirgenliğine göre fazla olmasını sağlamıştır.