Hide/Show Apps

Çırpan kanatlı mikro hava araçlarının tasarımı için kanat aerodinamiğinin deneysel olarak (PIV-Particle Image Velocimetry) tekniğiyle incelenmesi