Hide/Show Apps

Kuzeydoğu Akdeniz fok (Monachus monachus) populasyonu yaşamsallık analizi