Hide/Show Apps

Nac tipi transkripsiyon faktörleri kullanılarak abiyotik stres dirençli transgenik buğday çeşitlerinin geliştirilmesi ve elde edilen bitkilerde abiyotik stres koşullarında gen ifade profillerinin mikroarray yöntemiyle incelenmesi