Hide/Show Apps

Tümör baskılayıcı gen CHFR'nin meme kanserinde susturulma mekanizmasının 3' UTR açısından irdelenmesi