Hide/Show Apps

Ag(111) ve Au(111) yüzeyleri üzerinde süpersonik moleküler ışın tekniğiyle üretilen pentacene ince filmlerin, kuvars kristal mikro terazi ve helyum atomu difraksiyonu teknikleri ile incelenmesi ve optimizasyonu