Hide/Show Apps

Yakıotunun Ksenobiyotik Metabolizması Üzerine Etkilerinin ve İlaç-Diyet Etkileşim Potansiyelinin Proteomik ve Moleküler Yaklaşımlar ile Aydınlatılması

2012
Semiz, Asli
Adalı, Orhan
Şen, Alaattin
Çelik, Gurbet
Karakurt, Serdar
Akça, Hakan
Gençler, Özkan Mine Ayşe