Yakıotunun Ksenobiyotik Metabolizması Üzerine Etkilerinin ve İlaç-Diyet Etkileşim Potansiyelinin Proteomik ve Moleküler Yaklaşımlar ile Aydınlatılması

Download
2012
Semiz, Asli
Adalı, Orhan
Şen, Alaattin
Çelik, Gurbet
Karakurt, Serdar
Akça, Hakan
Gençler, Özkan Mine Ayşe

Suggestions

Bakıcı İyilik Ölçeği nin uyarlama güvenirlik ve geçerlik çalışması
Demirtepe Saygılı, Dilek; Bozo Özen, Özlem (2009-01-01)
Bu çalışmanın amacı, kronik hastalığı olan bir aile bireyinin bakımını üstlenen bakıcıların iyilik düzeylerini ölçmek üzere geliştirilmiş olan Bakıcı İyilik Ölçeği’ni (Berg-Weger, Rubio ve Tebb, 2000) Türkçe’ye uyarlamak ve Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Ölçek temel ihtiyaçlar ve yaşamsal faaliyetler olmak üzere 2 alanda bakıcıların günlük işleyiş düzeylerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın 200 kişilik örneklemi, kronik hastalığa sahip bir aile bireyinin bakımını üstlenen birinc...
The Effects of seed sludge type and anoxic / aerobic period sequence on aerobic granulation and KOD, N treatment performance
Erşan, Yusuf Çağatay; Bayramoğlu, Tuba Hande; Department of Environmental Engineering (2013)
The aim of this master thesis study was improvement of the required operational conditions for aerobic granulation in sequencing batch reactors (SBRs). In the first part of the study, membrane bioreactor sludge (MBS) and conventional activated sludge (CAS), were used to investigate the effect of suspended seed sludge type on granulation in SBRs. The MBS granules were found to be advantageous in terms of size, resistance to toxic effects, stability and recovery compared to CAS granules. During non-inhibitory...
Settlement of piled rafts: a critical review of the case histories and calculation methods
Sağlam, Neslihan; Ergun, Mehmet Ufuk; Department of Civil Engineering (2003)
In this study, settlement analysis of pile groups by hand calculation methods were investigated. Settlement ratio, equivalent pier, and equivalent raft methods were studied. Variations in some of the calculation methods were noted, and some suggestions were given. More than thirty piled raft foundation case histories whose foundation and soil properties known have been found. The settlement of piled foundation in each case was solved by these methods. Results obtained from the calculations following differe...
Ride model and sımulation of a backhoe-loader
Göztaş, Durmuş Ali; Çalışkan, Mehmet; Söylemez, Eres; Department of Mechanical Engineering (2010)
The objective of this study is to present a dynamic model of a backhoe-loader including cab dynamics in order to simulate the vibration levels transmitted to the operator. For this purpose, analytical solutions of the cab and the machine are developed by deriving the equations of motion of the system and the state space forms of the solution are implemented in the commercially available simulation software, MATLAB/Simulink. In addition to the analytical solution, a model is developed using the physical mode...
Karışık Matrisli Membranlar ile Uçucu Organik Bileşenlerin Ayrılması
Kalıpçılar, Halil(2016-12-31)
Bu proje kapsamında karışık matrisli membranlar, ambalaj-baskı sanayinde kullanılan katmadeğeri yüksek etil asetat, isopropil ve etil alkolün geri kazanılması amacıyla hazırlanacaktır.Sentezlenecek olan karışık matrisli membranların, çözücüleri geçirirken azot ve su buharınıgeçirmeyen, moleküler elek niteliğine sahip hidrofobik özellikte olması hedeflenmektedir. Bumembranlar yardımıyla azot içinde kısmi basınçları çok düşük olan çözücülerin, kısmi basınçlarıartırılarak yoğuşturulabilir bir seviye çıkması is...
Citation Formats
A. Semiz et al., “Yakıotunun Ksenobiyotik Metabolizması Üzerine Etkilerinin ve İlaç-Diyet Etkileşim Potansiyelinin Proteomik ve Moleküler Yaklaşımlar ile Aydınlatılması,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRZeU1EUTA.