Hide/Show Apps

Yüksek sıcaklık üstün iletkenlerinde vorteks yapılarının taramalı Hall aygıtı mikroskobu (THAM) ile incelenmesi

Download
2001
Oral, Ahmet
Dede, Münir
BSCCO tek kristal (2212) üstüniletke ve BSCCO/gümüş tel üstüniletkeninde vorteks yapıları taramalı Hall aygıtı mikroskobu ile incelenmiştir. Ayrıca oda sıcaklığında üstün performans gösteren InSb Hall sesörleri ve atomik kuvvet mikroskobu ile tümleştirilmiş Hall aygıtları geliştirilmiştir.