Evolution And Political Instrumentalization Of Adjacent Area Regulation In Turkey As A Primitive Form Of Annexation Practice

Download
2015-6-15
Beyhan, Burak
The aim of this study is to shed some light on the historical evolution of the implementation of the adjacent area regulation in Turkey as a form of annexation practice with particular reference to both its role as a tool of party politics and the struggle between different levels of local government units, and also the inherent tension between the legislative and political processes. What is particularly evident from this study is that adjacent areas as a primitive form of annexation practice have been an active arena of party politics leading to instrumentalization of the regulation concerned beyond its elaborative technical purpose.
METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE

Suggestions

Türkiye’de Faaliyette Bulunan Uluslararası Ortak Girişimlerde Örgüt Kültürü: Yerel Sosyo-Kültürel Bağlamın Eşbiçimlilik Etkisi
İlhan, Tülay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2008-12)
Çalışma, yerel sosyo-kültürel bağlamın Türkiye’de faaliyette bulunan uluslararası ortak girisimlerin (UOG) örgüt kültürleri üzerindeki esbiçimlilik etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Burada UOG’lerin örgüt kültürleri ve yerel sosyo-kültürel bağlam hem uygulama hem de değer düzeyinde, varolan literatürden hareketle geliştirilen, ortaklaşa davranısçılık, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, performansa ilişkin yönelim, zamana ilişkin yönelim ve paternalizm kültürel boyutlarında ele alınmaktadır. UOG’lerin...
A History of the Development of Conservation Measures in Turkey: From The Mid 19th Century Until 2004
Kurul, Esra; Şahin Güçhan, Neriman (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-01-01)
Bu makale, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde kapsamlı yasal ve yapısal dönüşümlere sahne olan Türkiye’de, özellikle 2004 yılındaki değişimlerin eşiğinde, Osmanlı’nın son döneminde gündeme gelen ve 2004 yılına kadarki süreçte evirilerek gelişen mimari ve kentsel koruma alanının yasal ve idari kurumlaşma çerçevesinin gelişimini tanımlamak ve mevcut duruma ilişkin bir ön değerlendirme yapmayı amaçlar.
The role of secularization within the Turkish nation-state building process
Sarı, Özgür; Okyayuz, Mehmet; Department of Political Science and Public Administration (2004)
The objective of this study is to analyze the role of secularization within the Turkish nation-state building process between the late 19th and the early 20th century; hereby an emphasis will also be on the relations between the state and religion. This study will consider the Religious Affairs Directory as the key institutional actor in this process. This institutional reflection of secularization will be studied as an interesting case of state controlled social change on and over religion in society. The ...
Two transformative actors of Turkish politics : Justice and Development Party and Kurds
Karakaş Kökce, Halime; Akçay, Ali Adnan; Department of Sociology (2010)
In its most general form this study aims to understand and reveal the dynamics that shape AKP’s Kurdish politics. In this way primarily, socio-political factors that constitute AKP and the political tradition out of which it has arose have been analyzed with in the theoretical framework of the center-periphery model. It seeks to determine the socio-political basis of AKPs emergence on a platform of change and EU centered vision. It understands this approach as an effort to legitimize itself against a Kemali...
An unintended consequence of modernization in Turkey : nationalist reactions from its periphery
Yüksel, Mezher; Akçay, Ali Adnan; Department of Sociology (2007)
This dissertation studies the impact of a nation-state oriented modernization project on the socio-political and economic structure of the Kurdish speaking areas in Turkey with specific reference to center-periphery relations. The primary objective of this study is to document and analyze strategies and practices that have been introduced by the center to transform the Kurdish speaking periphery and integrate it with the Turkish nation-state. It also analyses the impacts of this process on the periphery alo...
Citation Formats
B. Beyhan, “Evolution And Political Instrumentalization Of Adjacent Area Regulation In Turkey As A Primitive Form Of Annexation Practice,” METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol. 32, no. 1, pp. 21–43, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2015/cilt32/sayi_1/21-43.pdf.