Daylighting In Historic Bathhouses: The Case Of Ottoman Hamams

Download
2013-6-1
Tsikaloudaki, Katerina
Cöcen, Öget Nevin
Tasopoulou, Kyriaki
Milonas, İoannis
Bu makale, tipik bir 15. yüzyıl Osmanlı Hamamı olan Selanik Bey Hamamı özelinde gerçekleştirilmiş olan, hamamlarda aydınlanma çalışmasını aktarmak üzere oluşturulmuştur. Çalışmanın amacı, hamam mekanlarının kullanımına bağlı değişen günışığı düzeylerini ve bunların tinsel değerlerinin etki ve etkileşimini araştırmaktır. Bu amaçla, hamamın farklı odalarındaki aydınlanma düzeylerini ve ışığın dağılımını belgelemek üzere izleme ve ölçüm gerçekleştirilmiştir. Sonuçları yorumlamak ve ilişkilendirebilmek adına, yıkanma kültürünün gelişen felsefesi ve Osmanlı hamamlarındaki simgesel yaklaşımlar incelenmiş ve belirtilmiştir. Sonuç olarak, farklı ışık açıklıklarından kazanılan gün ışığının, bir kez daha, sofistike etkileri yaratan, güçlendiren ve uhrevi ışık sıfatıyla, dini etkilerle fiziki temizliğin birleştiği Osmanlı Hamam ritüelini ortaya çıkarma etkili bir tasarım aracı olduğu kanıtlanmıştır.
METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE

Suggestions

Origamics in Architecture: A Medium of Inquiry or Design in Architecture
Hagiwara, Ichiro; Sorguç, Arzu; Selçuk, Semra Arslan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-01-01)
The Japanese craft of “origami” has proved itself as being a valuable tool to develop various engineering and design applications in numerous fields. Several patterns developed by Dr. Nojima Taketoshi ranging from environmentally friendly containers (pet bottles, plastic containers, cans and et. al) to medical applications such as stents, catheters, from vehicle parts to new insulation material configurations, from robotics to education are sources of inspiration for many other research studies (Hagiwara 20...
Resistance Welding of PAEK / Carbon Fiber Thermoplastic Composite Laminates
Martı, İsmail Baha; Kaynak, Cevdet; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2023-1-20)
The main purpose of this thesis is, as the first time in the literature, to investigate usability of resistance welding joining method for poly(aryletherketone) (PAEK) thermoplastic matrix carbon fiber (CF) reinforced composite laminates (PAEK/CF). For this purpose, effects of six different Interlayer Forms having different stainless steel meshes as Heating Elements and different woven glass fiber forms as Insulating Layers were studied. After determining welding parameters for each specimen group, performa...
2LRL: a two-level multi-agent reinforcement learning algorithm with communication
Erus, Guray; Polat, Faruk; Say, Bilge; Department of Cognitive Sciences (2002)
Learning is a key element of an "intelligent" computational system. In Multi- agent Systems (MASs), learning involves acquisition of a cooperative behavior in order to satisfy the joint goals. Reinforcement Learning (RL) is a promising unsupervised machine learning technique inspired from the earlier studies in animal learning. In this thesis, we propose the Two Level Reinforcement Learning with Communication (2LRL) method, a new RL technique to provide cooperative action selection in a multi-agent environm...
Climate Change And Cities: A Review On The Impacts And Policy Responses
Balaban, Osman (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-01-01)
İklim değişikliği çağımızın en önemli küresel sorunlarından birisidir. İnsan yaşamı ve yerleşmeleri üzerinde çok önemli etkiler yapacağı bilinmekte ve beklenmektedir. Yakın bir zamana kadar iklim değişikliği alanındaki çalışmalar, iklim değişikliğine bağlı etkilerin tespit edilmesi ve küresel ısınma ile iklim değişikliğinin azaltılması (climate change mitigation) üzerine odaklanmaktaydı. Ne var ki, iklim değişikliğinin somut sonuçlarının gözlenmeye başlaması bu alandaki çalışmaların çeşitlenmesine yol açmış...
Valid Inequalities for the Maximal Matching Polytope
Tural, Mustafa Kemal (2019-12-01)
Given a graph G=(V,E), a subset M of E is called a matching if no two edges in M are adjacent. A matching is said to be maximal if it is not a proper subset of any other matching. The maximal matching polytope associated with graph G is the convex hull of the incidence vectors of maximal matchings in G. In this paper, we introduce new classes of valid inequalities for the maximal matching polytope.
Citation Formats
K. Tsikaloudaki, Ö. N. Cöcen, K. Tasopoulou, and İ. Milonas, “Daylighting In Historic Bathhouses: The Case Of Ottoman Hamams,” METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, pp. 45–55, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2013/cilt30/sayi_1/45-55.pdf.