Daylighting In Historic Bathhouses: The Case Of Ottoman Hamams

Download
2013-6-1
Tsikaloudaki, Katerina
Cöcen, Öget Nevin
Tasopoulou, Kyriaki
Milonas, İoannis
Bu makale, tipik bir 15. yüzyıl Osmanlı Hamamı olan Selanik Bey Hamamı özelinde gerçekleştirilmiş olan, hamamlarda aydınlanma çalışmasını aktarmak üzere oluşturulmuştur. Çalışmanın amacı, hamam mekanlarının kullanımına bağlı değişen günışığı düzeylerini ve bunların tinsel değerlerinin etki ve etkileşimini araştırmaktır. Bu amaçla, hamamın farklı odalarındaki aydınlanma düzeylerini ve ışığın dağılımını belgelemek üzere izleme ve ölçüm gerçekleştirilmiştir. Sonuçları yorumlamak ve ilişkilendirebilmek adına, yıkanma kültürünün gelişen felsefesi ve Osmanlı hamamlarındaki simgesel yaklaşımlar incelenmiş ve belirtilmiştir. Sonuç olarak, farklı ışık açıklıklarından kazanılan gün ışığının, bir kez daha, sofistike etkileri yaratan, güçlendiren ve uhrevi ışık sıfatıyla, dini etkilerle fiziki temizliğin birleştiği Osmanlı Hamam ritüelini ortaya çıkarma etkili bir tasarım aracı olduğu kanıtlanmıştır.
METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE

Suggestions

Hydrogeochemical Properties of Geothermal Fields at Northeastern Anatolia
Aydın, Harun; Karakuş, Hüseyin; Mutlu, Halim; Güleç, Nilgün Türkan; Hılton, Davıd (null; 2016-05-16)
In Anatolia which is one of exceptional continental regions hosting both Neogene volcanism and tectonism, the geothermal potential is quite high due to unique geological and tectonic structures. In recent years, the geothermal resources in western Anatolia, whose geothermal potential is well defined, are successfully used in a wide range of applications such as energy production, district heating, thermal tourism and greenhouse heating. However, the geothermal resources of northeastern Anatolia (NEA) have b...
State immunity in Turkish law: an analysis of the doctrine of state immunity in the light of the decisions of the Turkish Court of Cassation
Kök, İdil Buse; Polat, Necati; Department of International Relations (2012)
State immunity is a doctrine of international law, regulating a cluster of exceptions to the legal authority of the territorial state. According to the doctrine; acts, possessions and heads of a foreign state are not subject to the domestic justice system in an individual state. Traditionally, the doctrine builds on the concept of sovereignty, which is the regulating principle of the international normative order: since all sovereigns are equal, a sovereign cannot possibly be called to account before the au...
Digital architecture as the extension of physical spaces : asymtote's New York Stock Exchange virtual reality environment
Ayoğlu, Halil; Yalınay, Şebnem; Department of Architecture (2005)
The aim of this thesis is to develop an understanding of digital architecture as an extension to the physical spaces. The thesis claims that Virtual Reality Environments (VREs) coexist, supplement, support and extend the physical environments. VREs enable the users to deal with manipulable, multi-dimensional, interactive digital environment. Asymptote2s New York Stock Exchange Three-Dimensional Trading Floor (NYSE 3DTF) VRE is a significant example to analyze digital architecture in this perspective. The 3D...
Evaluation indicators for selection of sustainable building materials
Canarslan, Özgecan; Elias Özkan, Soofia Tahira; Department of Building Science in Architecture (2007)
Environmental issues have gained importance due to global environmental threat, such as depletion of energy resources and the impacts of climate change. The building sector is responsible for almost half of the impacts on the environment. Hence, this study focuses on the importance of environmental impacts of building materials. In this regard, firstly, sustainability indicators for building materials were determined and the environmental impacts of selected building materials were studied. Then, the evalua...
Exceedance probability assessment of bathing water quality standards in lake Van based on a geostatistical analysis
Sanli, Mert; Yılmazel, Yasemin Dilşad (2021-12-01)
Monitoring bathing water quality (BWQ) is highly important in Turkey both for public health issues and tourism income. Lake Van is one of the largest lakes of Turkey and serves as one of the most important tourist attractions in the eastern part of Turkey. This study aims to assess critical bathing sites in Lake Van by using historical BWQ data that was collected twice a month during the swimming season from June 15 to August 31, between the years 2010 and 2020. To avoid public health hazards, it is very im...
Citation Formats
K. Tsikaloudaki, Ö. N. Cöcen, K. Tasopoulou, and İ. Milonas, “Daylighting In Historic Bathhouses: The Case Of Ottoman Hamams,” METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, pp. 45–55, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2013/cilt30/sayi_1/45-55.pdf.