Documentation for Preservation of The Ferhat Water Canal in Amasya

Download
2006
Urak, Gediz
Aksulu, Işık
Ferhat Su Kanalı, Amasya kentinin su gereksinimini karşılamak üzere Geç Helenistik - Erken Roma dönemleri arasında bir tarihte, kayaların oyulması, dere yataklarında ise taş tonozların inşası ile yapılmıştır. Onsekiz km uzunluğunda bir su yolu olan kanalın, bugün 6 km’si şehir yerleşiminin altında kalmıştır. Kentin Batı yönü girişinde bulunan Ferhatarası Mevkii’nde, Amasya - Tokat karayolunun kenarında kıvrımlar çizerek şehre doğru uzanan 675 m’lik kısım yer üstündedir ve tescil edilerek koruma altına alınmış bir taşınmaz kültür varlığıdır. Kanalın bu kısmında, Amasya Valiliği, Amasya Belediyesi, Amasya Müzesi ile Gazi Üniversitesi’nin işbirliği ile Amasya “Ferhat Su Kanalı Koruma Önerileri ve Çevre Düzenleme Projesi” gerçekleştirilmiştir. Makalede, bu antik su yolu için belgeleme, sorunların saptanması, koruma önerileri ve çevre düzenlemesini içeren bir uygulama projesinin yöntemi aktarılmıştır. Proje, planlama, çalışma grupları ile belgeleme, rölövenin elde edilmesi, hasar tespiti, jeolojik etüd, kaya mekaniği / stabilizasyon projelerinin hazırlanması, kazı çalışmaları, elde edilen analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, sentez süreci, koruma önerileri ve çevre düzenleme projesinin hazırlanması aşamalarını içermiştir. Yapılan çalışma, benzer sorunları barındıran kültür varlıkları için yol gösterici bir yöntem uygulaması olması nedeniyle önem taşımaktadır. Bu projenin hayata geçirilmesi ile, Geç Helenistik - Erken Roma dönemi su yolu planlaması, tekniği ve malzeme kullanımı özelliklerini sergilemesi açısından dünya kültürel mirası içinde enderlik değeri olan bir kültür varlığı gelecek kuşaklara aktarılarak önemli bir kültürel hizmet yerine getirilmiş olacak; sıkışık kent düzeni olan Amasya’nın Tokat yönü çıkışında dinlence ve sosyal etkinlik işlevleri için karşılanacak alanlarla ferahlık yaratılarak, kentin ve kentlinin nefes alması sağlanacaktır.

Suggestions

Evaluation of the water-food nexus with the focus on agricultural water management in the Upper Sakarya watershed
Özel, Beyza; Alp, Emre; Department of Environmental Engineering (2021-5-15)
This study investigates the tradeoffs between water and food (agriculture) nexus and evaluates alternative scenarios focusing on sustainable water governance for agricultural production in Upper Sakarya Basin. For this purpose, pressures on surface water and groundwater resources are determined for the study period (2004-2016) by considering inputs and outputs such as demand, supply, and discharge by all sectors. With concentrating on the impacts on demand and supply dynamics, the effectiveness of managemen...
Changing principles of international water law in Central Asia: Addressing the crisis, from customary practice to virtual water footprints
Arynova, Aigul; Kahveci Özgür, Hayriye; Sustainable Environment and Energy Systems (2019-6)
Laws regulating transboundary water allocation in Central Asia discriminate water interests of upperstream states and contribute to the excessive water use by downstream states. The present research studies water conflict in Central Asia emphasizing the changing impacts of international water law and its cardinal principle, the equitable and reasonable utilization (ERU). A review of the main water regime which had developed in Central Asia including agreements signed following the USSR’s collapse is conduct...
Hydrogeological characterization of a mine site in Eastern Anatolia
Tayyar, Doğukan; Yazıcıgil, Hasan; Department of Geological Engineering (2020-9)
Characterization of hydrogeological properties of water bearing rocks in a mine site is important for controlling groundwater flow to provide safe operating conditions. This study aims to characterize the groundwater flow in an active mine site in eastern Anatolia. Large diameter pumping wells were drilled in the surrounding carbonate rocks to determine the groundwater flow and boundary conditions along some critical cross-sections. Large diameter wells were also drilled in the mine site for hydraulic testi...
Application of Soil and water Assessment Tool (SWAT) Model to Estimate Water Budget in a Mine Area in Western Turkey
Argunhan, Çidem; Yazıcıgil, Hasan; Yılmaz, Koray Kamil (null; 2018-04-09)
Yağışın anlaşılması ve ölçülmesine yönelik çabalar ve bunun maden alanlarında akış, buharlaşma ve su ikmaline bölünmesi, değişen arazi kullanımı ve topografya nedeniyle genellikle sorunludur. Toprak ve Su Değerlendirme Aracı (SWAT), uzun süreler boyunca değişen toprak ve arazi kullanımının su, tortu ve tarımsal kimyasal verim üzerindeki etkilerini tahmin etmek için çok sayıda girdi parametresi gerektiren kapsamlı, yarı dağıtılmış bir modeldir. Bu çalışmada, SWAT Batı Türkiye'deki bir maden sahasındaki yenid...
Defining spatial distribution of storage vessels in ancient Burgaz at the fourth century B.C.
Sakarya, İlham; Tuna, Numan; Department of Settlement Archaeology (2003)
This research is an investigation of the spatial organization of household activities and especially the storage facilities in Ancient Burgaz. The four well-preserved houses at the Northeast Sector, their artefact assemblages which come from the final occupation floor level dated to the 4th century B.C., and the storage containers have been evaluated. The spatial distributions of the artefacts were studied through the use of quantitative methods with the objective of identifying storage spaces in Burgaz hou...
Citation Formats
G. Urak and I. Aksulu, “Documentation for Preservation of The Ferhat Water Canal in Amasya,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 23, no. 2, pp. 93–112, 2006, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2006/cilt23/sayi_2/93_112.pdf.