Tadao Ando’s Architecture in the Light of Japanese Aesthetics

Download
2004
Erzen , Jale Nejdet
1992’de Seville Dünya Fuarı’nda gezdiğim Japon Pavyonu ve 2001’de Kyoto’da gördüğüm toprak altına gömülü küçük daire müze, bana Tadao Ando’yu yakından tanıttı. Daha sonra Japon estetiği üzerine araştırma yapmaya gittiğimde, Ando’yu anlamamı sağlayan özellikleri Japonya’nın geleneksel mimarisinden çok, orada yaşadığım gündelik yaşam estetiğinde buldum. Bu açıdan Tadao Ando’nun mimarisinin ‘öteki’ ile özel bir ilişki kurduğunu ve katılımcı bir estetiği olduğunu anladım. Bu metinde incelediğim yapılara özellikle bu estetik açısından bakıyor ve onların insan ve içinde bulundukları doğa ile kurdukları ilişkileri bağlamında formlarını ve düzenlerini anlamaya çalışıyorum. Tadao Ando’nun önce bir arazideki gizilgüçleri hissedip yorumladıktan sonra yapısını bu gizilgüçlerin ritmlerine göre tasarladığını ve bizlerin de bu yapılara yaklaşırken bu hareketleri kendi bedenimizle yaşadığımızı vurgulamak gerekir. Bir diğer önemli unsur yapılarının saydamlıkla değil tamamen geçirmezlikle, opaklıkla ilişkili biçimler yarattığıdır. Duvar ya da sınırlara yapılan müdahaleler genellikle bunların yüzey ve kütle olarak niteliklerini vurgular; yapılara katmer katmer setlerin kat kat açılımını yaşayarak, ya da bir çevre ve peyzajdaki karmaşık, genellikle spiralimsi hareketlerin içinden geçerek yaklaşılır. Genellikle yapılarında sanki sudaki yankılar gibi, birkaç kabuk içiçe kullanılmıştır. Merkez (yuva), cidar ve katedilen yolun nitelikleri son derece önemlidir, aynı şekilde ışık ve karanlık kontrastları da. Tadao Ando, son derece modern ve arı yapıları ile aslında mimarinin en ilkörneksel kavramlarını, varoluşun en temel dinamiklerini işlemektedir.

Suggestions

Kazuo ishiguro’s postmodern hypertexts: generic reconfigurations in the remains of the day, when we were orphans, and the buried giant
Sönmez Demir, Yağmur; Öztabak Avcı, Elif; Department of English Language Teaching (2020-10-15)
This study explores to what extent, how, and why “hypertextuality” is employed in Kazuo Ishiguro’s novels The Remains of the Day (1989), When We Were Orphans (2000), and The Buried Giant (2015). These novels will be analysed as postmodern “hypertexts” reconfiguring various atavistic literary genres that were once predominant in British literature. Gérard Genette’s concept of the “hypertext” as discussed in Palimpsests: Literature in the Second Degree and Linda Hutcheon’s theory of parody will constitu...
Product Design For Sustainability: Development Of A New Graduate Course In Industrial Design
Doğan, Çağla (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-01-01)
“Sürdürülebilirlik için Ürün Tasarımı” dersi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 2011 yılı bahar döneminde, lisansüstü düzeyindeki öğrenciler için geliştirilip açılmıştır. Dersin temel amacı, ürün tasarımı ve geliştirme sürecinde, öğrencilere sürdürülebilirlik kavramının ekolojik, etik ve ekonomik boyutlarını birlikte ele alan bir yaklaşım kazandırmaktır. Bu lisansüstü ders, tasarım ve sistem odaklı güncel ve çeşitli sürdürülebilirlik yaklaşımlarının incelenmesini içerir. Ders kapsamında öğrenciler sürdürüle...
Construction of narrative worlds in mimetic and anti-mimetic fiction: A critical reading of Possible Worlds Theory
Doğan Aslantatar, Sadenur; Öztabak Avcı, Elif; Department of English Literature (2022-4)
This study explores the construction of narrative worlds in mimetic and anti-mimetic fiction through a critical reading of Possible Worlds Theory. A canonical example of mimetic fiction, Charles Dickens’ David Copperfield (1850), is analyzed by means of the literary critical tools offered by the theory. The mimetic principle and the realist assumptions are at work in this novel and it is argued that this proves to be effective in examining the functioning of narrative worlds in the light of Possible Worlds ...
Origamics in Architecture: A Medium of Inquiry or Design in Architecture
Hagiwara, Ichiro; Sorguç, Arzu; Selçuk, Semra Arslan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-01-01)
The Japanese craft of “origami” has proved itself as being a valuable tool to develop various engineering and design applications in numerous fields. Several patterns developed by Dr. Nojima Taketoshi ranging from environmentally friendly containers (pet bottles, plastic containers, cans and et. al) to medical applications such as stents, catheters, from vehicle parts to new insulation material configurations, from robotics to education are sources of inspiration for many other research studies (Hagiwara 20...
The Residential architecture of ankara during the 1920s: the housing types in the settlement zones of the new capital city
Avcı Hosanlı, Deniz; Altan, Tomris Elvan (2018-12-01)
The focus of this paper is the residential architecture of the capital city Ankara during the 1920s, which is investigated as part of the development of the city after the foundation of the Turkish Republic. It initially defines the main settlement zones of contemporary Ankara that transformed and were formed in relation with the contemporary development plans implemented to direct the urban growth. The construction of new single houses and apartments as the main housing types of the period in the defined s...
Citation Formats
J. N. Erzen, “Tadao Ando’s Architecture in the Light of Japanese Aesthetics,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 21, no. 1-2, pp. 67–80, 2004, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/51056.