A new approach to the determination of economically exploitable hydroelectric energy potential of Turkey.

1971
Doğan, Hüsnü

Suggestions

A scientific approach for the determination of desirable maximum speeds on Turkish highways.
Hafız, Abul Fazal Md. Shafiqul; Department of Civil Engineering (1971)
An approach to the physical planning of Alaçatı tourism and recreation center.
Erdin, Ali Bahadır; Department of Architecture (1980)
A methodological approach to agricultural yield functions and optimization of fertilizer use for wheat in the Aegean Region.
Güzel, H. Alper; Department of Economics (1985)
Kıyı Mekanının Tanımı, Ülkesel Kıyı Mekanının Düzenlenmesi İçin Bir Yöntem Önerisi
Karabey , Haydar (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1978)
Dünya ekonomik ve politik sistemi içinde "gelişmekte olan ülke" genel tanımına uyan yapısı ile ülkemiz kendine seçtiği kısmen planlı özel girişimci modele uygun bir yer aramakta ve bu model içinde gelişme çabasını sürdürmektedir. Seçilen gelişme modelinin karmaşık ve çelişkili yapısının tüm kurumlara olduğu gibi, ülke fiziksel yapısına da yansıdığı gözlenmektedir. Dengesiz yatırımlar ve bağımlı sanayileşmenin getirdiği plansız ve eşitsiz büyüme, kentsel alanlarda yığılışma, kırsal alanlarda verimsiz üretim,...
An investigation of monitoring, coordination and improvement of computerization in Turkish public sector organizations.
İnkaya, D. Zafer; Department of Management (1984)
Citation Formats
H. Doğan, “A new approach to the determination of economically exploitable hydroelectric energy potential of Turkey.,” Middle East Technical University, 1971.