Niğde Tepecik-Çiftlik ve Konya Çatalhöyük kazılarına ait insan kemiklerinden antik DNA eldesi ve genom dizilemesi yoluyla Orta Anadolu Neolitik Çağ insan popülasyonlarının karakterizasyonu

Download
2017-11-01
BIÇAKÇI, Erhan
Somel, Mehmet
ALKAN, Can
Togan, İnci Zehra
BÜYÜKKARAKAYA, Ali Metin
Sunulan çalışmanın ana amacı Neolitik Dönem Orta Anadolu insan popülasyonlarının demografik tarihlerinin araştırılması ve bu yolla Neolitik Dönüşüm sürecinin dinamiklerinin anlaşılmasıdır. Çalışmanın ilk aşamasında üç Orta Anadolu Neolitik yerleşiminden çıkarılmış 70'i aşkın insan kemik ve diş örneğinden ODTÜ Antik DNA Laboratuvarı'nda DNA saflaştırılmış, bunlardan yeni nesil dizileme kütüphaneleri oluşturulmuş, ön dizilemeler sonucunda insan DNA'sı görece yüksek ve kontaminasyon göstermeyen örnekler seçilerek hibridizasyonla tüm genom hibridizasyonla yakalama işlemine tabi tutulmuş ve derinlemesine dizilenmiştir. Konya Boncuklu Höyük'ten (M.Ö. 8300-7500) dört ve Niğde Tepecik-Çiftlik'ten (M.Ö. 7500-5800) beş bireye ait toplam dokuz genom popülasyon genetiği analizine izin verecek derinlikte dizilenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında dizilenen genom verisi erken Holosen'e ait yayımlanmış antik genom verileriyle karşılaştırılmiş ve bir dizi bulgu elde edilmiştir: (1) Orta Anadolu'da Neolitik Dönem'de yaşamış toplumlar, Avrupa'ya M.Ö. 7000 sonrasında doğudan göç eden ve bu kıtaya tarımı getiren ilk çiftçi gruplarla yakın akrabadır. (2) Erken ve geç dönem Anadolu Neolitik toplumlarını karşılaştırınca, zaman içinde genetik çeşitlilik artmış gözükmektedir. Bu da Neolitik süresince nüfus hareketlerinin ve gruplar arasında karışımın arttığına işaret etmektedir. Çalışmanın üçüncü safhasında ise projede üretilen aynı veriler, 2016'da başka gruplarca yayımlanan yeni antik DNA verileriyle karşılaştırılmıştır. Bu analiz (1) Orta Anadolu'nun Boncuklu tarafından temsil edilen erken Neolitik popülasyonlarının Levant'tan veya İran'dan gelen Neolitik göçmenler olmadığını, dolayısıyla muhtemelen yerli avcı toplayıcıların torunları olduklarını göstermiştir. (2) Ege'de M.Ö. 7000'den sonra ortaya çıkan ilk çiftçilerin de Egeli avcı toplayıcı grupların torunları olabilecekleri, yani kültürel etkileşim yoluyla Neolitikleşmiş olabilecekleri ihtimalini ortaya koymuştur. Çalışmada ayrıca tarafımıza ulaştırılan 30 adet Konya Çatalhöyük (M.Ö. 71005900) insan örneğin üzerinde farklı DNA özütleme ve kütüphane hazırlama yöntemleri denenmiş ancak bu örneklerde insan DNA'sı içeriğinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlarımız, Anadolu'da Neolitik Döneme ait örneklerde tüm genom analizinin mümkün olduğunu, ancak yerleşimler arasında DNA korunma oranı açısından ciddi farklar bulunduğunu göstermiştir. Popülasyon genetiği analizleri ise Neolitik Dönüşüm sürecinde hem Orta Anadolu hem de Ege'de yerel avcı toplayıcıların önemli rolü olabileceğine işaret etmektedir.

Suggestions

Development of Burgaz (Palaia Knidos) and its hinterland in context of settlement pattern analysis
Sevimli, Ezgi; Atakuman, Çiğdem; Department of Settlement Archaeology (2016)
The main aim of this study is to understand the political, economic and social position of Burgaz (Palaia Knidos) settlement within the Datça Peninsula from Geometric to Hellenistic Period. Through the examination of archaeological evidence obtained from the excavations conducted at Burgaz, combined with the survey data of Datça Peninsula recorded by Prof. Dr. Numan Tuna in early 1980s this dissertation endeavors to explain the processes took place at Burgaz and the peninsula. Methodology of the research is...
Genetic diversity of sheep breeds focusing on conservation research in turkey
Açan, Sinan Can; Togan, İnci Zehra; Öktem, Hüseyin Avni; Department of Biology (2012)
In the first part of the present study, samples of 13 native Turkish sheep breeds (n=628) were examined, individually and comparatively, with respect to their 19 microsatellite loci to characterize them by employing various statistical analyses. Low FST values, high mean number of alleles and allelic richness as well as results of Factorial Correspondence Analysis and Structure analyses showed the degree of admixture between native sheep breeds of Turkey, IVE and SAK were observed as the most distincts of t...
Conceptual change and scientific progress in genetics
Akbay, Gökhan; Bağçe, Samet; Department of Philosophy (2016)
In this thesis, the historical origins and the contemporary status of the gene centric perspective is evaluated. Gene centrism is a viewpoint which is characterized by the emphasis on genes in the explanation of phenotypes. Gene centric perspective has been defended on the grounds that only genes bear information that specifies organisms. The information concept, as it is used in biology, is problematic. Gene centrism cannot be grounded on a problematic concept of information. The real power of gene centris...
A Critical and methodological assessment of Zafer Toprak’s historical studies
Yılmaz, Tülay; Ergut, Ferdan; Department of History (2017)
The main goal of this study is to examine Zafer Toprak’s methodological approach to historical studies. Toprak’s work has influenced many areas of academic disciplines such as economic and social history writing. His studies focused especially on the modernization era and the Republican period of Turkey. He stands apart from historians who came before him in respect to his approach toward social and economic life of the late Ottoman era and the early Republican period. His studies on the period of CUP (Comm...
Responses of the planktonic foraminifera to environmental conditions across the cretaceous/paleogene boundary in the Göynük basin, Northwest Anatolia, Turkey
Özder, Rengin; Özkan Altıner, Sevinç.; Department of Geological Engineering (2019)
The aim of this study is to reveal the evolutionary response of the planktonic foraminifera after the Cretaceous/Paleogene (K/Pg) boundary interval in the Göynük Basin, Northwest Anatolia, Turkey. To achieve this purpose, a multidisciplinary study including biostratigraphy and mineralogy was carried out. In the Göynük area, an 8.55 m-thick section was measured, and a total of 47 samples were collected from the Seben Formation and the Hisarözü member of this formation composed of marls and clayey limestones....
Citation Formats
E. BIÇAKÇI, M. Somel, C. ALKAN, İ. Z. Togan, and A. M. BÜYÜKKARAKAYA, “Niğde Tepecik-Çiftlik ve Konya Çatalhöyük kazılarına ait insan kemiklerinden antik DNA eldesi ve genom dizilemesi yoluyla Orta Anadolu Neolitik Çağ insan popülasyonlarının karakterizasyonu,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/proje/TVRjMk5UZzQ.