Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı

2014
Kaşıkçı, Duygu Nazire
Çağıltay, Kürşat
Karakuş Yılmaz, Türkan
Kurşun, Engin
Ogan, Christine
Bu çalışmada, Avrupa Çevrimiçi Çocuklar projesine dahil olan Türkiye ve 23 Avrupa ülkesinin bulguları incelenerek, çocukların ve ebeveynlerinin İnternet kullanımları, çocukların İnternet’teki faaliyetleri, karşılaştıkları riskler ve ebeveynlerin çocuklarının İnternet yaşantıları ile ilgili farkındalıkları raporlanmıştır. Veriler 9–16 yaş arası İnternet kullanan Avrupa çapında 23 ülkeden yaklaşık 23.000 ve Türkiye’den 1018 çocuk ve bir ebeveyni ile yapılan görüşmelerden edinilmiştir. Sonuçlar, çocukların büyük bölümünün İnternet kullanım becerilerinin yeterli olmadığını ve birçok çevrimiçi risklere maruz kaldıklarını göstermektedir. Ayrıca, Türkiye’deki ebeveynlerin İnternet kullanım oranının oldukça düşük olduğu ve çocuklarını İnternet risklerinden uzak tutmayı sağlayacak yeterli bilgiye sahip olmadıkları varılan sonuçlar arasındadır. Çalışmanın tartışma bölümünde, çocukları muhtemel çevrimiçi risklere karşı bilinçlendirmek amacıyla aile, okul, politika geliştiriciler ve İnternet servis sağlayıcıların alabileceği önlemlere yer verilmiştir.
Citation Formats
D. N. Kaşıkçı, K. Çağıltay, T. Karakuş Yılmaz, E. Kurşun, and C. Ogan, “Türkiye ve Avrupa’daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı,” pp. 230–243, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/52509.