Eğitmen konsol yazılımları için kullanıcı arayüzü kılavuzu geliştirilmesi ve geçerleme süreci

2012
Kurşun, Engin
Karakuş Yılmaz, Engin
Yılmaz, Aslı
Çağıltay, Kürşat
İşler, Veysi
Gürdal, Serkan
Tezcan, Ümit
Bu çalışmada, askerî bilişim sistemleri arayüzlerinin tasarımı ve geliştirilmesinde, İnsan Bilgisayar Etkileşiminin (İBE) önemli konularından biri olan kullanılabilirliğin sağlanması amacıyla bir kılavuzun oluşturulması ve geçerlenmesi sırasında şimdiye kadar izlenen ve daha sonra izlenecek adımların sunulması hedeflenmiştir. Kullanıcı Dostu Grafik Arayüz Kılavuzu adı verilerek geliştirilen raporda, genel kullanılabilirlik unsurları bir araya getirilerek hazırlanan ya da hazırlanacak yazılımların etkililiği, verimliliği ve kullanıcı memnuniyetinin sağlanması beklenmektedir. Kılavuzdaki başlıklar genel olarak Havelsan AŞ tarafından geliştirilen eğitmen konsol yazılımları temel alınarak belirlenmiş ve diğer araştırma temelli standart kullanılabilirlik kıstasları ile desteklenmiştir. Bu nedenle benzer eğitmen konsol yazılımlarının geliştiricileri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Kılavuzun geçerlenmesi, arayüzün önceki sürümü ile kılavuza göre yeniden hazırlanan sürümünün karşılaştırılması ile sağlanacaktır. Kısaca, bu çalışmada bir kullanılabilirlik kılavuzunun hazırlanma ve geçerlenme sürecinde izlenen adımlar, uygulanan yöntemler ve karşılaşılan problemlerden bahsedilecektir. Bu çalışma özellikle uçuş simülasyonlarında kullanılan eğitmen konsol yazılımları geliştiricileri ve bu alanda kullanılabilirlik çalışması yürüten birimlerinin izleyeceği metotlar için iyi bir örnek teşkil etmesi beklenmektedir.
Savunma Bilimleri Dergisi

Suggestions

Sosyal Etkileşim Süreçlerinin Oküler İzdüşümlerinin İkili Göz İzleme Tekniğiyle İncelenmesi
Çakır, Murat Perit; Acartürk, Cengiz(2015-12-31)
Önerilen BAP projesinin amacı bilgisayar ortamında işbirliğiyle ortak bir görevi yürüten iki kişinin göz hareketlerinin senkronize olarak kaydedilebildiği bir deney ortamı kurgulamak ve kaydedilen göz hareketleri arasındaki örtüşmeleri görselleştirerek analiz edilmesine imkan veren bir yazılım geliştirmektir. Geliştirilecek bu ortam ile Türkçe gönderge ifadelerinin (ing. referring expression) yapısının sosyal etkileşim bağlamında incelendiği deneysel bir çalışma yapılacaktır. Proje kapsamında yapılacak bu u...
Eğitsel Neurobilim deney uygulaması geliştirilmesi ve öğretmenlerin Nöromit algıları Araştırma Projesi
Çağıltay, Kürşat; Kaplan, Göknur(2017-12-31)
Önerilen projenin amacı dünyada olduğu gibi ODTÜ Eğitim Fakültesinde de eğitsel Nörobilim/Nöroteknoloji konusunda çalışmaları başlatmak, konu ile ilgili teknoloji geliştirip ülke için öncü olmak, bu konuda eğiticileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için araştırmalar yapmaktır. Eğitimcilerin konu hakkında bilgilenmeleri geleceğin bilim insanları olacak öğrencilerin de bu alana yönlendirilmesine neden olacaktır.
Eğitsel Nörobilim/Nöroteknoloji Araştırma Projesi
Çağıltay, Kürşat; Çelik, Berkan(2016-12-31)
projenin amacı ODTÜ Eğitim Fakültesinde de eğitsel Nörobilim/Nöroteknoloji konusunda çalışmaları başlatmak, bu konuda eğiticileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için araştırmalar yapmaktır. Eğitimcilerin konu hakkında bilgilenmeleri geleceğin bilim insanları olacak öğrencileri de bu alana yönlendirilmesine neden olacaktır.
Güvenlik dışı uygulamalarda imge içinde bilgi saklama
Alatan, Aydın A.; Koz, Alper; Esen, Ersin; Yılmaz, Ayhan(2003)
Güvenlik dışı bilgi saklama uygulamaları olarak görsel verinin kendisi ile ilgili bilgiler saklanarak zenginleştirilmesi, gezgin kanallarda gürbüz video iletimi sırasında oluşan hataların saklı bilgiler yardımıyla onarılması ve eski kodlama standartlarının daha iyi görsel kalite sağlayabilmesi için iyileştirici bilgileri bitdizilerinin içine saklama yaklaşımları önerilmiş ve deneyler yardımıyla performansları gözlenmiştir. Bu uygulamalarda kullanılmak üzere insan görme sistemi özelliklerinden odaklama ve za...
Çok Modaliteli Iletisimde Bilissel Süreçlerin Incelenmesi.
Acartürk, Cengiz(2014-12-31)
Bu çalismanin amaci, diyagramlarin ve dogal dilin es zamanli olarak üretilmesi ve yorumlanmasinin bilissel bilimler çerçevesindeki incelemesidir. Arastirma temel olarak teorik çerçevelerin çok modaliteli iletisimi analiz edebilecek düzeyde gelistirilmesini ve teorik çerçevedeki varsayimlarin deneysel arastirmalarla sinanmasini içermektedir. Bunun yaninda çok modaliteli derlemler (Ing. corpus) olusturulmasi için veri toplanacak ve bu veriler isaretlenerek (Ing. annotation) modaliteler arasindaki liskiler inc...
Citation Formats
E. Kurşun et al., “Eğitmen konsol yazılımları için kullanıcı arayüzü kılavuzu geliştirilmesi ve geçerleme süreci,” Savunma Bilimleri Dergisi, pp. 177–186, 2012, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/52806.