Krd'de baryonların sözdeskaler ve tensör form faktörlerinin incelenmesi

Download
2016-2-01
Küçükarslan, Ayşe
Sarıca, Emrah
Ünal, Yasemin
Özpineci, Altuğ
Bağırır, Zeynep
Yapı faktörleri baryonların iç yapısının araştırılmasında büyük öneme sahiptir. Bu projede baryonların octet-octet tensor yapı faktörleri ve octet-decuplet sözdeskaler yapı faktörleri 1 GeV< Q2< 10 GeV aralığında ışık konisi KRD (QCD) toplam kuralları kullanılarak hesap edilmiştir. KRD ışık konisi toplam kuralları metodu kullanılarak yapılan hadron fiziğinin teorik araştırmalarında, ışık konisi dağılım genlikleri (LCDAs) temel girdilerdir ve bu nedenle ele aldığımız geçişler için yaptığımız analizlerde bu genliklerin etkilerini de tartıştık. Yapı faktörleri için elde ettiğimiz sonuçlar bu projede kullanılan yöntem ile literatürde ilk kez elde edilmiş olacakları için çok önemlidirler. Bu projede sigma-sigma, xi-xi, lamda-lamda ve sigma-lamda geçişleri için tensor yapı faktörleri, N-Delta geçişi için sözdeskaler yapı faktörü düşünülmüştür.

Suggestions

Determination of coarse aggregate morphological indices and shape properties by 3d photogrammetry method
Rashidzade, Isfandiyar ; Öztürk, Hande Işık; Department of Civil Engineering (2021-4-8)
The morphological properties of the aggregatesplaya crucial role in the performance of the pavements. Therefore, thereexist various empirical methods and image-based approaches that directly or indirectly measure these properties. Image-based approaches are majorly classified as two-dimensional (2D) or three dimensional (3D). It has been reported in many studies that the 3D methods capture the overall aggregate morphological and shape properties more accurately than any 2D al...
Uncertainty quantification of parameters in local volatility model via frequentist, bayesian and stochastic galerkin methods
Animoku, Abdulwahab; Uğur, Ömür; Department of Financial Mathematics (2018)
In this thesis, we investigate and implement advanced methods to quantify uncertain parameter(s) in Dupire local volatility equation. The advanced methods investigated are Bayesian and stochastic Galerkin methods. These advanced techniques implore different ideas in estimating the unknown parameters in PDEs. The Bayesian approach assumes the parameter is a random variable to be sampled from its posterior distribution. The posterior distribution of the parameter is constructed via “Bayes theorem of inverse p...
Timing observations from Rossi X-ray Timing Explorer (RXTE)
Beklen, Elif; Baykal, Altan; Department of Physics (2004)
In this thesis, RXTE observations of 4U 1907+09 are presented. Timing analysis of these data sets have yielded quasi periodic oscillations (QPOs) at orbital phases corresponding to the two flares in every orbital period. Known continuous spin down trend and QPO behaviour at the flares strongly suggest that a transient accretion disk occurs at the flares. Our findings strongly suggested that neutron star passes through the equatorial wind of Be companion star. During these passages a transient disk forms aro...
MOM analysis of conducting structures involving both surfaces and wires by using junction basis functions /
Demircan, Kutluhan; Alatan, Lale; Department of Electrical and Electronics Engineering (2015)
In this thesis a structure with thin wire attached to a PEC plate is analyzed numerically by using Method of Moments (MoM) with Galerkin’s testing scheme. The structure is divided into two parts: the plate and the thin wire and each part is analyzed separately. The RWG basis functions are chosen as basis/testing functions for the plate, piecewise linear basis/testing function is chosen for the thin wire and an attachment mode basis function that is compatible with RWG and piecewise linear basis functions is...
Kireçtaşı rezervuar kayaçlarında kaya mekaniği özelliklerinin ölçülmesi ve rezervuar parametrelerine etkisinin araştırılması
Kök, Mustafa Verşan; Bağcı, A. Suat; Akın, Serhat; İşcan, A. Gürkan; Karaaslan, Uğur(2001-09-01)
Petrol ve doğal gaz rezervuarlarmda üretim yapılan kayaçlann kaya mekaniği özelliklerinin belirlenmesi rezervuarın üretime geçirilmesinden öriîce ve sonrasında gerekli olabilecek parametrelerin kullanımı açısından son derece önemlidir. Temel olarak petrol ve doğal gaz rezervuarlarının performansını kontrol eden ve sıvıların akışında önemli rol oynayan parametreler geçirgenlik ve gözenekliliktir. Geçirgenlik ve gözeneklilik, rezervuar kayacı üzerinde uygulanan overburden basıncın etkisiyle değişmektedir. Bu ...
Citation Formats
A. Küçükarslan, E. Sarıca, Y. Ünal, A. Özpineci, and Z. Bağırır, “Krd’de baryonların sözdeskaler ve tensör form faktörlerinin incelenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/52814.