Eğitim ekonomisi ve planlamasına referans olarak, insangücü çalışmaları tahminlerine uygun, 1980 yılında Türkiye'de optimum üniversite dağılımını saptamak için bir yaklaşım denemesi.

1971
Gökçeli, Raşit
Citation Formats
R. Gökçeli, “Eğitim ekonomisi ve planlamasına referans olarak, insangücü çalışmaları tahminlerine uygun, 1980 yılında Türkiye’de optimum üniversite dağılımını saptamak için bir yaklaşım denemesi.,” Middle East Technical University, 1971.