Hide/Show Apps

Eğitim ekonomisi ve planlamasına referans olarak, insangücü çalışmaları tahminlerine uygun, 1980 yılında Türkiye'de optimum üniversite dağılımını saptamak için bir yaklaşım denemesi.