Kamu çalışma etiği ve neo-taylorist uygulamalar: Türk kamu sağlık hizmetinde performansa dayalı ücretlendirme örneği

2014-8
İşyerlerinde performansa dayalı ücretlendirme (PDÜ) uygulaması 20. yüzyılın başlarında Frederick W. Taylor’un öncülük ettiği ‘bilimsel yönetim’ akımı içinden doğmuştur. Özel kesim işyerlerinde seri üretim koşullarında üretim maksimizasyonu amaçlı ve çalışanların maddi özendiriciler yoluyla üretkenliğinin arttırılabileceği varsayımı ile uygulanma alanı bulmuş, ancak çalışma ilişkileri açısından çeşitli sorunlara yol açmıştır. PDÜ, resmi adıyla ‘Performansa dayalı ek ödeme sistemi’ olarak 2004 yılından bu yana Türk kamu kesiminin sağlık hizmeti sunan birimlerinde uygulanmaktadır. PDÜ’nün yaygınlaşması olasılığı yüksektir ve özgün anlam ve biçiminden farklı olarak kamu kesiminde ve mal üretimi yerine hizmet üretimi alanında uygulanmaktadır. Bu çalışma, sıklıkla yapılandan farklı olarak, uygulamanın amaçlanan fiziki sonuçları (üretim, üretkenlik ve kalite artışı vb.) yerine kamu etiği açısından değerlendirme yapmaktadır. Yönetim birimleri, çalışanlar ve meslek kurumları üyeleriyle yapılan mülakat ve gözlemler ve genel değerlendirme sonucunda PDÜ’nün kamu etik anlayışı, belirlenmiş etik ilkeleri ve özellikle doğurduğu etik ikilemler nedeniyle sorunlar yarattığı öne sürülmektedir.

Suggestions

Kamu için Servis Tasarımı: İstanbul ve Milano’da İki Çalıştay Tecrübesinin Kazanımları
Fışgın, Saniye; Komatsu Cipriani, Tamami; Er, Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarım düşüncesinin, tasarım odaklı olmayan özel sektör kuruluşlarına tanıtılması girişimleri oldukça eski bir tarihe dayansa da kamu sektöründeki organizasyonların eylemlerinde tasarımı kullanmaya başlamaları oldukça yenidir. Bu konuya, şehir planlama, mimarlık ve ürün tasarımı gibi birçok farklı disiplinin farklı bakış açıları vardır. Bu çalışmada, kamu için tasarıma hizmet tasarımı bakış açısı ile yaklaşılmaktadır. Tasarım disiplini, kamudaki organizasyonlara farklı şekillerde dâhil edilmektedir. Bunlar...
Kullanıcı Deneyimi Arastırması Sürecini Uzaktan Gerçeklestirmeyi Destekleyici Bir Rehber Gelistirilmesi
Töre Yargın, Gülşen; Cerda, Sedef Süner Pla(2020-12-31)
Bu proje, COVID-19 salgınının getirdigi sosyal izolasyon kosulları altında uzaktan sürdürülmekte olan kullanıcı deneyimi (UX - User Experience) arastırma pratiklerini incelemeyi amaçladı. Bu kapsamda var olan uzaktan arastırma yöntem ve araçları tarandı, küresel baglamda konuya iliskin profesyonellerin görüs ve deneyimlerini paylastıgı salgının ilk altı aylık döneminde yayınlanan blog yazıları incelendi ve Türkiye baglamında alanda faaliyet yürüten 7 firmanın gerçeklestirdigi pratikler, yönetici ve çal...
Information Recovery-based Model Reference Adaptive Control for Fast Adaptation and Improved Transients with Aerospace Applications
Yayla, Metehan; Kutay, Ali Türker; Department of Aerospace Engineering (2023-2-13)
This thesis proposes improvements to Filter-based Model Reference Adaptive Control (MRAC) architectures for uncertain dynamical systems. Standard MRAC cannot guarantee closed-loop stability in the presence of bounded perturbations without restrictive persistent excitation of system signals. Robust modifications have been introduced to increase the robustness of standard MRAC and/or guarantee stability without persistent excitation, but little improvement has been achieved in guaranteed transient response. R...
The impact of public private partnership model on healthcare service provision: The case of Ankara City Hospital
Küçükkahraman, Murat; Üstüner, Mustafa Yılmaz; Yazıcıoğlu, Kamil; Department of Political Science and Public Administration (2022-6)
The way of providing public services by the state has been transformed throughout history. Historically, the mechanisms like concession, public procurement etc., were used in line with the political and economic context of the time. The rise of neoliberalism introduced new mechanisms for infrastructural projects, including Public Private Partnerships (PPPs). This study analyses the emergence and development of PPPs worldwide and in Turkey. As one of the leading countries that use the PPP model in infrastruc...
Bulut Tabanlı Kurumsal Yönetim Bilişim Sistemlerinin Kullanımının İncelenmesi
Eren, Pekin Erhan; Şener, Umut; Kayabay, Kerem; Koçyiğit, Altan; Gökalp, Ebru(2016-12-31)
Bu proje kapsamında, bulut tabanlı kurumsal yönetim bilişim sistemlerinin (KYBS) kullanıcılar tarafından kullanımı ve kabulünü teşvik edici ve engelleyici faktörlerin araştırılması amaçlanmaktadır. Böylece, bulut servis sağlayıcılarına, ürünlerinin kabul edilebilirliğini ve kullanımını arttırmak için, ürünlerini geliştirirken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi sağlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında, öncelikle bulut bilişim ve KYBS alanında kullanıcı kabulü ile ilgili literatürde yer al...
Citation Formats
M. Y. Üstüner, “Kamu çalışma etiği ve neo-taylorist uygulamalar: Türk kamu sağlık hizmetinde performansa dayalı ücretlendirme örneği,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 41, no. 2, pp. 177–200, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/725.