Kamu çalışma etiği ve neo-taylorist uygulamalar: Türk kamu sağlık hizmetinde performansa dayalı ücretlendirme örneği

2014-8
Üstüner, Mustafa Yılmaz
Kalav İdrisoğlu, Feyza
İşyerlerinde performansa dayalı ücretlendirme (PDÜ) uygulaması 20. yüzyılın başlarında Frederick W. Taylor’un öncülük ettiği ‘bilimsel yönetim’ akımı içinden doğmuştur. Özel kesim işyerlerinde seri üretim koşullarında üretim maksimizasyonu amaçlı ve çalışanların maddi özendiriciler yoluyla üretkenliğinin arttırılabileceği varsayımı ile uygulanma alanı bulmuş, ancak çalışma ilişkileri açısından çeşitli sorunlara yol açmıştır. PDÜ, resmi adıyla ‘Performansa dayalı ek ödeme sistemi’ olarak 2004 yılından bu yana Türk kamu kesiminin sağlık hizmeti sunan birimlerinde uygulanmaktadır. PDÜ’nün yaygınlaşması olasılığı yüksektir ve özgün anlam ve biçiminden farklı olarak kamu kesiminde ve mal üretimi yerine hizmet üretimi alanında uygulanmaktadır. Bu çalışma, sıklıkla yapılandan farklı olarak, uygulamanın amaçlanan fiziki sonuçları (üretim, üretkenlik ve kalite artışı vb.) yerine kamu etiği açısından değerlendirme yapmaktadır. Yönetim birimleri, çalışanlar ve meslek kurumları üyeleriyle yapılan mülakat ve gözlemler ve genel değerlendirme sonucunda PDÜ’nün kamu etik anlayışı, belirlenmiş etik ilkeleri ve özellikle doğurduğu etik ikilemler nedeniyle sorunlar yarattığı öne sürülmektedir.

Citation Formats
M. Y. Üstüner and F. Kalav İdrisoğlu, “Kamu çalışma etiği ve neo-taylorist uygulamalar: Türk kamu sağlık hizmetinde performansa dayalı ücretlendirme örneği,” ODTÜ GelişmeDergisi, vol. 41, no. 2, pp. 177–200, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/725.