Hide/Show Apps

TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketlerinde 2000-2002 dönemi kayıpranma örüntülerinin analizi

Download
2009-6-1
Tunalı , İnsan
Bu makale 2000 yılından beri toplanmakta olan “Yeni” Hanehalkı İşgücü Anketindeki kayıpranma örüntülerinin ekonometrik analizini içermektedir. Yeniden kurgulanan anketin temel özelliği aynı adrese 18 aylık bir dönemde dört ziyaret içermesiyle oluşan kısa panel boyutudur. Çalışmada 2000-2002 arasında 12 çeyrekten derlenen mikro veriler kullanılarak, ilk görüşmeden sonraki 3, 12 ve 15 aylık dönemde hane ve birey düzeyinde kayıpranma incelenmektedir. Kayıpranma işgücü pazarında karşılaşılan durumlar da dahil olmak üzere, bir dizi demografik ve ekonomik faktöre bağlanan bir olgudur. Kayıpranmanın bireylerin işgücü durumuyla sistematik bir ilişkisi olması işgücü istatistiklerinde yanlılığına yol açabilir. Nitekim ampirik sorgulamamız göz ardı edilemez bir kayıpranmanın varlığına işaret etmektedir. Anket protokolu adrese ilk ziyaretten sonra gelen hanehalkı ve bireylerle görüşme yapılmasına izin vermektedir. Bulgularımız bu uygulamanın kayıpranmanın yol açtığı yanlılığı bir miktar giderdiğine ilişkin ipuçları içermektedir.