Hide/Show Apps

Karmaşık Kontakt Çok-Katlılarının Eğrilik Ve *-Eğrilikleri

2010-12-31
Korkmaz, Belgin
Karmaşık kontakt çokkatlıların eğrilikleri araştırılacaktır. Bununiçin önce literatür taraması yapılacak ve gerçel kontakt çokkatlıların eğrilikleriyle ilgili bilinen formüllerin, karmaşık durumdaki halleri elde edilmeye çalışılacaktır.