Magnetohydrodynamic Flow İn An Electrodynamically Conducting Semi-İnfinite Strip

2011-12-31
Bu projede viskoz, sıkıştırılamaz ve elektrikçe iletken sıvıların iki boyutlu yarı sonsuz şerit içerisindeki magnetohidrodinamik (MHD) akım denklemleri nümerik olarak çözülecektir. Çözüm yöntemi olarak sınır elemanları metodu kullanılacak, ancak problemin tanım bölgesi yarı sonsuz şerit olduğu için çözümün sonsuzdaki davranışları incelenerek yakınsaklık şartları elde edilecektir. Sonsuz bölgeye ulaşma durumundaki sınır koşulları problemin iyi konumlu ve çözümün kararlı olmasına uygun olacak şekilde ayarlanacaktır. Elde edilen sınır koşulları ile denklemler sayısal olarak çözülecek ve sonuçlar problemin fiziği ile uyumlu olacak şekilde yorumlanacaktır. Amaç MHD problemini yarı sonsuz şerit içerisinde yüksek Hartmann sayısı (kuvvetli dış manyetik alan) için çözmek ve karşılık gelen konveksiyon ağırlıklı kuple diferansiyel denklemleri sınır elemanları yöntemi ile çözülebilir duruma getirmektir. Problemin çözümü yalnız sonlu bölgedeki sınır ayrıklaştırılarak tüm bölgede elde edilebilecektir. Bu özellik bir tek sınır elemanları yönteminde bulunmaktadır.

Suggestions

Electrically charged vortex solutions in Born-Infeld theory with a Chern-Simons term
Çimşit, Mustafa; İpekoğlu, Yusuf; Department of Physics (2003)
In this thesis, we considered electrically charged vortex solutions of Born- Infeld Chern-Simons gauge theory in 2+1 dimensions, with a sixth order charged scalar eld potential. For this purpose, rst Nielsen-Olesen vortex solutions are extensively reviewed. Then, Born-Infeld and Chern-Simons theories are summarized. Finally, vortex solutions are obtained for the Born-Infeld-Higgs system with a Chern-Simons term. These solutions are analyzed numerically, comparing their properties with Nielsen-Olesen vortices.
Bem Solution Of Mhd Flows İn Coupled Ducts
Bozkaya, Canan(2012-12-31)
Bu projede viskoz, sıkıştırılamaz ve elektrikçe iletken bir sıvının ortadan bir bariyer ile ayrılmış dikdörtgen bir kanaldaki magnetohidrodinamik akımı incelenecektir. Bariyer kısmen elektrikçe iletken, kısmen yalıtkan olarak kabul edilmiştir ve kanalın dışında bir manyetik alan etkisi bulunmaktadır. Kanalın iki ayrı kısmında tanımlanan ve sıvının hızları ile indüklenmiş manyetik alanları bilinmeyen olarak içeren kuple denklemler, sınır koşulları ile birbirine bağlantılıdır ve çözümde bunlar zorluklar içerm...
Stochastic Momentum Methods For Optimal Control Problems Governed By Convection-diffusion Equations With Uncertain Coefficients
Toraman, Sıtkı Can; Yücel, Hamdullah; Department of Scientific Computing (2022-1-6)
Many physical phenomena such as the flow of an aircraft, heating process, or wave propagation are modeled mathematically by differential equations, in particular partial differential equations (PDEs). Analytical solutions to PDEs are often unknown or very hard to obtain. Because of that, we simulate such systems by numerical methods such as finite difference, finite volume, finite element, etc. When we want to control the behavior of certain system components, such as the shape of a wing of an aircraft or a...
Polycrystalline plasticity modeling of anisotropic grain structures and statistical size effect in metallic alloys
Orhun, Bulut; Yalçınkaya, Tuncay; Department of Aerospace Engineering (2022-6-14)
In this thesis, two important microstructural phenomena affecting the plastic behavior of metallic materials are addressed through a local crystal plasticity modeling framework. Initially the influence of anisotropic grain structure developing during various forming procedures and additive manufacturing processes is studied following a multiscale modeling strategy, where Representative Volume Elements (RVEs) are analyzed under axial loading conditions. Macroscopic response of different degrees of anisotropi...
Analytical solution for the propagation of finite crested long waves over a sloping beach
Yağmur, Ahmed Sabri; Kanoğlu, Utku; Department of Aerospace Engineering (2022-2-10)
The analytical solution of shallow water-wave equations, both linear and nonlinear, is widely used to provide an insightful understanding of the coastal effect of long waves. These solutions are generally carried out for two-dimensional (1 space + 1 time) propagation, even though there are a limited number of analytical solutions for the three-dimensional (2 space + 1 time) propagation. Three-dimensional propagation of long waves over a sloping beach is considered here. The analytical solution is obtained u...
Citation Formats
M. Tezer, “Magnetohydrodynamic Flow İn An Electrodynamically Conducting Semi-İnfinite Strip,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58633.