Magnetohydrodynamic Flow İn An Electrodynamically Conducting Semi-İnfinite Strip

2011-12-31
Bu projede viskoz, sıkıştırılamaz ve elektrikçe iletken sıvıların iki boyutlu yarı sonsuz şerit içerisindeki magnetohidrodinamik (MHD) akım denklemleri nümerik olarak çözülecektir. Çözüm yöntemi olarak sınır elemanları metodu kullanılacak, ancak problemin tanım bölgesi yarı sonsuz şerit olduğu için çözümün sonsuzdaki davranışları incelenerek yakınsaklık şartları elde edilecektir. Sonsuz bölgeye ulaşma durumundaki sınır koşulları problemin iyi konumlu ve çözümün kararlı olmasına uygun olacak şekilde ayarlanacaktır. Elde edilen sınır koşulları ile denklemler sayısal olarak çözülecek ve sonuçlar problemin fiziği ile uyumlu olacak şekilde yorumlanacaktır. Amaç MHD problemini yarı sonsuz şerit içerisinde yüksek Hartmann sayısı (kuvvetli dış manyetik alan) için çözmek ve karşılık gelen konveksiyon ağırlıklı kuple diferansiyel denklemleri sınır elemanları yöntemi ile çözülebilir duruma getirmektir. Problemin çözümü yalnız sonlu bölgedeki sınır ayrıklaştırılarak tüm bölgede elde edilebilecektir. Bu özellik bir tek sınır elemanları yönteminde bulunmaktadır.

Suggestions

Electrically charged vortex solutions in Born-Infeld theory with a Chern-Simons term
Çimşit, Mustafa; İpekoğlu, Yusuf; Department of Physics (2003)
In this thesis, we considered electrically charged vortex solutions of Born- Infeld Chern-Simons gauge theory in 2+1 dimensions, with a sixth order charged scalar eld potential. For this purpose, rst Nielsen-Olesen vortex solutions are extensively reviewed. Then, Born-Infeld and Chern-Simons theories are summarized. Finally, vortex solutions are obtained for the Born-Infeld-Higgs system with a Chern-Simons term. These solutions are analyzed numerically, comparing their properties with Nielsen-Olesen vortices.
Bem Solution Of Mhd Flows İn Coupled Ducts
Bozkaya, Canan(2012-12-31)
Bu projede viskoz, sıkıştırılamaz ve elektrikçe iletken bir sıvının ortadan bir bariyer ile ayrılmış dikdörtgen bir kanaldaki magnetohidrodinamik akımı incelenecektir. Bariyer kısmen elektrikçe iletken, kısmen yalıtkan olarak kabul edilmiştir ve kanalın dışında bir manyetik alan etkisi bulunmaktadır. Kanalın iki ayrı kısmında tanımlanan ve sıvının hızları ile indüklenmiş manyetik alanları bilinmeyen olarak içeren kuple denklemler, sınır koşulları ile birbirine bağlantılıdır ve çözümde bunlar zorluklar içerm...
Stochastic Momentum Methods For Optimal Control Problems Governed By Convection-diffusion Equations With Uncertain Coefficients
Toraman, Sıtkı Can; Yücel, Hamdullah; Department of Scientific Computing (2022-1-6)
Many physical phenomena such as the flow of an aircraft, heating process, or wave propagation are modeled mathematically by differential equations, in particular partial differential equations (PDEs). Analytical solutions to PDEs are often unknown or very hard to obtain. Because of that, we simulate such systems by numerical methods such as finite difference, finite volume, finite element, etc. When we want to control the behavior of certain system components, such as the shape of a wing of an aircraft or a...
FEM APPROXIMATION OF MAXWELL EQUATIONS: THE SOURCE PROBLEM, EIGENPROBLEM, AND ELECTROMAGNETIC WAVES
Dağlı, Tugay; Türk, Önder; Department of Scientific Computing (2023-1-25)
In this thesis, edge-based finite element method (FEM) approximations of Maxwell's equations describing the relationship between the space variables and sources along the electromagnetic field are considered. In particular, the lowest-order Nédélec basis functions are implemented to construct the FEM model of the Maxwell source problem, Maxwell eigenvalue problem (EVP), and electromagnetic wave propagation problem. A computational model is constructed to conduct all these problems in the same framework of a...
EQUIVALENT ELASTIC PROPERTIES OF LATTICES USING NON-UNIFORMLY DISTRIBUTED POINT CLOUD
Yormaz, Engin Ege; Tuncay, Kağan; Department of Civil Engineering (2022-11-22)
A method based on the equivalency of strain energy density is proposed for finding the elastic parameters of non-uniformly distributed lattice models in 2D with a Poisson’s ratio of 1/3. Lattice members are assumed to carry only normal force. Hence, the elasticity modulus times the area is the only defining parameter for each lattice member. The method is implemented in MATLAB and it is tested with regularly structured lattices whose solutions can be calculated exactly. A “User-Friendly Lattice Model P...
Citation Formats
M. Tezer, “Magnetohydrodynamic Flow İn An Electrodynamically Conducting Semi-İnfinite Strip,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58633.