Hide/Show Apps

Manyeto Hidrodinamik Akış İçin Projeksiyona-Dayalı-Kararlı Metodonun Sayısal İncelemesi.

Proje kapsamında A subgrid stabilization finite element method for incompressible magnetohydrodynamics yayın dergiye gonderilmistir.