Hide/Show Apps

Tiyofen, Pirol,selenofen, 3,4-Etilendioksitiyofen Türevi Monomerlerin Sentezi Ve Elektromik Camlarda Kullanımı

Yüksek performanslı ve düşük maliyetli malzemelere olan ihtiyaç görüntü teknolojisinin gelişimi ile gün geçtikçe artmaktadır. Bu amaca yönelik olarak üretilecek malzemelerin birden fazla alanda kullanılabilmeleri maliyeti düşürmek açısından bir gerekliliktir. Aynı açıdan düşünüldüğünde yine bu malzemelerin kolay üretilebilen, uzun ömürlü ve farklı uygulama metotlarına olanak sağlayabilecek nitelikte olmaları gerekmektedir. Organik polimerik malzemelerin görüntü cihazlarında kullanılması bu gereksinimleri karşılamak açısından büyük önem taşır. Bilindiği üzere, görüntü teknolojisinde kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere üç temel renk vardır. Diğer bütün renkler bu renklerin farklı tonlardaki karışımı ile elde edilir. Bu yüzden bu renklerden herhangi birine sahip olan bir malzemenin görüntü teknolojisinde kullanılabilmesi için, diğer renklerin de görünmesine olanak sağlaması açısından bir dış etkiyle örneğin potansiyel farkı uygulanması ile şeffaf da olabilmesi gerekmektedir. Kırmızı ve mavi renk için bir sorun bulunmazken bu alanda bir eksiklik olan yeşil ve şeffaf renklere sahip malzeme özellikleri bakımından detaylı bir şekilde incelenmiştir. Potansiyel farkı ile renk değişimi gösteren bir malzemenin siyah olabilmesi için durum biraz farklıdır. Diğer renkleri elde edebilmek için belirli dalga boylarındaki bir veya en fazla iki soğurma bandı yeterli olurken siyah, gözün algıladığı bütün renklerin sogurulmasıyla ortaya çıkar. Bu durumda siyah rengi görüntü teknolojilerinde kulanabilmek için diğer renklere sahip üç ayrı malzeme kullanmak veya sadece siyah olabilen farklı bir malzeme kullanmak gereklidir ki bu türlü malzemeleri dizayn etmek çok zor olduğundan son zamanlara kadar eksiklik olarak kalmaya devam etmiştir. Işık saçan diyot (LED), olarak bilinen, uygulanan potansiyelle renk değiştirmek yerine ışık yayan malzemeler de görüntü teknolojisinin aranan komponentleridir. Bu türdeki organik malzemeler enerji tasarrufu, ışık miktarının ayarlanabilmesi, ve ışık rengi çeşitliliği açısından uzun zamandır önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılan bir araştırma konusudur. Güneş pilleri, en doğal ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşten faydalanarak enerji üretme ve depolama amaçlı kullanılabilen malzemelerdir. Yine gelişen teknoloji bu pillerin yapımında kullanılabilecek organik materyallerin üretimini gerekli kılmıştır. Güneş pili yapımında kullanılacak polimerin uygulama açısından yaygın solventlerde çözünebilir olması gerekmektedir. Ayrıca yine bu polimerin, soğurma bandının güneş spektrumu ile örtüşme derecesi pilin verimini etkilediğinden bu özellik en önemli parametrelerden biridir. Bunun yanında malzemenin p ve n tipi katkılanabilmesi (iletken polimerlerin büyük çoğunluğu sadece p tipi katkılanabilir) ve ışık yayan nitelikte olması yine verimi iyi yönde etkileyen parametrelerdir.