Fonksiyonel Özellikleri Güçlendirilmiş Soymetal Nano Parçacıklarının Sentezi Ve Uygulama Alanlarının İncelenmesi Isıl Karakterizasyonu

2011-12-31
Kapsam: Bu proje kapsamında fonksiyonel özellikleri güçlendirilmiş ileri metalik nanoparçacikların sentezlenmesi, bu parçaciklarin yapısal özelliklerinin ve optik özelliklerinin incelemesi amaçlanmaktadır. Bunlara ek olarak bu parçacıkların nanoteknolojideki uygulama alanlarının incelenmesi de amaçlanmaktadır. Yöntem: Nanoparçacıklar "seed mediated growth" metodu ile sentezlenecektir. Bu nanoparçacıklarin kimyasal yapılari XRD ve/veya XPS analizleri ile, morfolojileri ve tanecik boyutlari geçirmeli elektron mikroskobu (TEM) ve taramali elektron mikroskobu (SEM) ile gerçekleştirilecektir. Optik özelliklerinin incelenmesinde öncelikle UV-vis spektroskopisinden faydalanılacaktır. Gerekçe/Beklenilen Bulgu/Sonuç: Soymetal nanoparçacıkları electronik yapıları ve dolayısıyla optik özellikleri dolayısıyla biyo-analitik alanında çok önemli uygulamalarının olması, bu tür maddelere olan ilgiyi daha da arttırmaktadır. Biyolojik algilama (sensing) ve görüntüleme (imaging) bu parçacıkların en çok kullanıldıgı alanlardan bazılarıdır. Sunulan bu proje teklifinde de, bahsedilen uygulama alanlarında kullanılabilecek maddeleri dizayn etmek ve potansiyel özelliklerini araştırmak amaçlanmaktadır. Bu çalişmadan elde edilecek sonuçlar ile, bu tür maddelerin sentezlerinin ve fonksiyonel özelliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
Citation Formats
E. Nalbant Esentürk, “Fonksiyonel Özellikleri Güçlendirilmiş Soymetal Nano Parçacıklarının Sentezi Ve Uygulama Alanlarının İncelenmesi Isıl Karakterizasyonu,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58697.