Vektor Meson - Baryon Etkileşmesi, Ağır Baryonların Elektrogagnetic Bozulmaları, İki Ağır Quark'tan Oluşan Baryon Sistemlerinin İncelenmesi

KAPSAM: Son yıllarda yüksek enerji fiziğinin deneysel alanında, beklenmedik, sıradışı, oldukça heyecan verici sonuçlar elde edildi: İlk defa ağır quark içeren Σb, Σb*, Ξb, Ωc gibi baryonlar gözlendi. Hadron ve baryon’ların yapıları ile ilgili detaylıbilgi elde edebilmek için ağır meson ve baryon’larınözelliklerinin incelenmesi gerekmektedir. YÖNTEM: Projenin ilk kısmında vector-meson’larının ağır baryon’larla etkileşmesi mercek altına alınacaktır. Bu aşamada amaç hafif quark içeren hyperon- hyperon, hyperon-meson geçişlerinde ortaya çıkan etkileşme sabitlerinin hesaplanmasıdır. Bu etkileşme sabitlerinin hesaplanması hyperon-hyperon, hyperon-meson dinamiklerinin anlaşılmasında büyük önem taşımaktadır. Etkileşme sabitleri hesaplandıktan sonra Elde edilen sonuçların deneylerle kıyaslanması yapılacaktır. Bu hesaplar, ayni zamanda, QCD vacuum hakkında da bize değerli bilgiler verecektir. Projenin ikinci aşamasında, ağır quark içeren sextet spin-3/2 baryon’larının, spini 1/2 olan ağır baryon’lara elektromagnetic bozunmaları incelenecektir. Bu amaçla ağır quark içeren baryonların magnetic dipole ve electric quadropole momentleri hesaplanacaktır. Daha sonra iki ağır quark içeren yeni baryonların özellikleri araştırılacaktır. Bu araştırmaların sonuçları ağır quark içeren baryon’ların bozunmaları ve yapısı hakkında çok yararlı bilgiler verecektir. ARAŞTIRMANIN İŞ PLANI: 1. Hyperon-vector meson etkileşme sabitlrinin hesaplanması, 2. Spini 3/2 olan ağır sextet baryon’larının, spini ½ olan ağır baryon’lara geçişinde magnetic dipole ve electric quadropole moment’lerinin hesaplanması, 3. İki ağır quark içeren baryonların fiziksel özelliklerinin incelenmesi BEKLENİLEN SONUÇ: Araştırma sonucu alınan verilerin gelecekte yapılacak olan deneylere öneri niteliğinde olup ışık tutacak olmasının yanısıra ağır baryon’lar hakkında çok değerli bilgiler verecektir. Elde edilecek sonuçların teorik modeller ve deney sonuçları ile kıyaslanması, bu sistemlerin yapıları ve özellikleri hakkında çok önemli sonuçlar verecektir.