Yarıiletken Nanotellerin Manyetik Atomlarla Katkılandırılması Konusunda Yük Yoğunluğu Fonksiyoneli Hesapları

Bu projenin amacını ve buna bağlı olarak da beklenilen sonuçları iki grupta toplayabiliriz : 1)Çeşitli atomsal yapılardaki katkılandırılmış yarıiletken nanotellerin yapısal, elektronik ve manyetik özelliklerinin anlaşılması teorik olarak çalışılması ve elde edilen bilgiler ışığında çeşitli yeni nano aygıtların tasarımlerının önerilmesi 2) Deneysel olarak çalışılmakta olan nanotel heteroyapılarının elektronik özelliklerinin teorik olarak incelenmesi ve hetero yapı sentezinde kullanılabilecek nanotel materyallerinin öngörülmesi