GaInSe ince filmlerin büyütülmesi ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi

2017-12-31
Hasanlı, Nızamı
Bulur, Enver
Kökten, Hatice
Işık, Mehmet
Delice, Serdar
GaSe ve InSe yarıiletken ailesinin iki önemli bileşikleridir. Bu malzemeler temel bilimsel araştırmalarda ve teknolojik uygulamalarda önemli bir yere sahiptir. Özellikle fotovoltaik ve optoelektronik uygulamalarda sıkça kullanılan bu malzemelerin teknolojik uygulamaları ile ilgili literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Önerilen proje ile Ga-In-Se (GIS) üçlü yarıiletken ince filmlerin termal buharlaştırma yöntemi ile büyütülmesi ve elektriksel karakterizasyonunun yapılması düşünülmektedir. Elektriksel özellikleri incelenen ince filmlerin, teknolojik uygulamalardaki kullanılabilirliği hakkında bir öngörü de araştırmalar sonucunda ortaya koyulacaktır.
Citation Formats
N. Hasanlı, E. Bulur, H. Kökten, M. Işık, and S. Delice, “GaInSe ince filmlerin büyütülmesi ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58787.