Hide/Show Apps

Fenolik Bileşik Tannik Asitin Tavşen Karaciğer Ve Böbreğinde Sitokrom P450 Bağımlı Anilin 4-Hidroksilaz Ve Etilmorfin N-Demetilaz Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi

Bu çalışmada, bitki fenolik bileşiklerinden tannik asidin tavşan karaciğer ve böbreğindeki, mutasyona ve kansere yol açan kimyasal ajanların metabolik aktivasyonu ve detoksifikasyonunda rol oynayan sitokrom P450 bağımlı enzimlerden; aniline 4-hidroksilaz ve etilmorfin N-demetilaz üzerindeki etkileri araştırılacaktır. Bu çalışma kapsamında tavşan karaciğer ve böbreğinden elde edilen mikrozomlarda tannik asitin yukarıda belirtilen enzimlerin aktiviteleri üzerindeki etkileri araştırılacaktır. Bunu gerçekleştirmek için mikrozomal fraksiyonlar tannik asitle 10 dakika inkübe edildikten sonra enzim aktiviteleri ölçülecektir. Bulunan değerlerden tannik asit için IC50 hesaplanacaktır. Yine değişik substrat ve tannik asit miktarları kullanılarak, eğer var ise tannik asitin enzim aktivitelerini nasıl inhibe ettiği (inhibisyon kinetiği) çalışılacak ve KI değeri hesaplanacaktır. Kanser, kardiyovasküler hastalıklardan sonra ölüme sebebiyet veren en önemli nedendir. İnsanların maruz kaldıkları kimyasal maddeler ile çoğu kanser türü arasında bir ilişki vardır. Bu maddelerin birçoğunun genotoksik ve kanserojenik etkilerini gösterebilmesi için sitokrom P450 enzimleri (CYP) tarafından aktive edilmesi gerekmektedir. Bu enzim sistemlerinin inhibe edilmesi ve dolayısı ile öncül kanserojenik maddelerin aktif hale gelmesinin engellenmesi büyük bir önem arz etmektedir. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenme şekilleri kanser ve kalp damar hastalıkları da dahil birçok ölümcül klinik durumu azaltmaktadır. Fakat bu şekildeki korunmalarda bitkilerdeki hangi bileşenin etkin olduğu ya da hangi mekanizmalar ile etkilerini gösterdikleri hala açık değildir. Bitkiler insanların besin kaynakları arasında da yer alan binlerce çeşit fenolik ve polifenolik bileşikler üretirler. Bitkisel fenolikler çoğu karsinojenin metabolik aktivasyonunu etkileyebilmektedirler. Doğal olarak var olan fitokimyasal maddelerin mutasyona ve kanser oluşumuna karşı koruyucu bir etkisinin bulunduğu bilinmektedir. Bu bağlamda bitkilerin ikincil metabolizmaları sonucu oluşan ve çeşitli sebze, meyve ve içeceklerde bulunan fenolik bir madde olan tannik asidin öncül kanserojenlerin aktif kanserojen formlarına dönüşmelerini engelleyen antikanserojen aktivitesi büyük bir öneme sahiptir.