Hide/Show Apps

Bordetella Pertussis'den Yüksek Çözünürlüklü Proteom Ve Altproteom Örneklerinin Hazırlanması Ve Optimizasyonu

Son birkaç yılda ivme kazanan immunoproteom çalışmaları, patojenlerin daha önce fark edilmemiş yeni immünojenik proteinlerinin ve yeni virulans faktörlerinin bulunmasını sağlamaktadır. Proteom yaklaşımlarının genomik veya genetik profilleme çalışmalarına integrasyonu ile yürütülen bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların klinik uygulamalar için son derece önemli bilgiler sağladığı bilinmektedir. B. pertussis ise daha önce proteom ve immunoproteom çalışmalarına konu olmamış bir patojendir. Önerilen araştırma, B.pertussis Tohama I suşunun 2-D analizlerinin yapılabilmesi için farklı protein fraksiyonlarının ekstraksiyon yöntemlerinin ve bu yöntemlerin iki boyutlu jel elektroforezinde uygulanmasının optimizasyonunu içermektedir.