Mikro-Nano Desenli Polimerik Yüzeylerin Farklı Hücre Tiplerini Yönlendirmedeki Etkilerinin Araştırılması Ve Damar Doku Mühendisliğine Uygulanması

2010-12-31
Bu tez çalışmasında hücre tepkisi bakımından (hücrelerin tutunması ve uzanımları) 650 nm ile 5 μm arasındaki boyutlarda ve farklı dağılımlar gösteren tümsek yapıların yükseklik ve dağılımlarının bir geçiş aralığı olup olmadığının belirlenmesine çalışılacaktır. Önerilen projede damar doku mühendisliği uygulamalarına yönelik olarak nanodesenli polimerik filmler hazırlanacak ve insan safen veninden izole edilmiş düz kas hücreleriyle in vitro ortamda etkileştirilecektir. Bu etkileşimin başarısı, nanodesenlerle hücrelerin yönlendirilmesiyle bir yönlendirilmiş doku elde edilmesiyle belirlenecektir. Literatürde polimerik filmlerin damar doku mühendisliğinde kullanımına yönelik çok sayıda çalışma mevcuttur, [3,4] ancak önerilen çalışmada mevcut literatürden farklı olarak nanodesenlemenin kullanılacak olması projenin özgünlüğünü oluşturacaktır.
Citation Formats
V. N. Hasırcı, “Mikro-Nano Desenli Polimerik Yüzeylerin Farklı Hücre Tiplerini Yönlendirmedeki Etkilerinin Araştırılması Ve Damar Doku Mühendisliğine Uygulanması,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58823.