Mikro-Nano Desenli Polimerik Yüzeylerin Farklı Hücre Tiplerini Yönlendirmedeki Etkilerinin Araştırılması Ve Damar Doku Mühendisliğine Uygulanması

2010-12-31
Bu tez çalışmasında hücre tepkisi bakımından (hücrelerin tutunması ve uzanımları) 650 nm ile 5 μm arasındaki boyutlarda ve farklı dağılımlar gösteren tümsek yapıların yükseklik ve dağılımlarının bir geçiş aralığı olup olmadığının belirlenmesine çalışılacaktır. Önerilen projede damar doku mühendisliği uygulamalarına yönelik olarak nanodesenli polimerik filmler hazırlanacak ve insan safen veninden izole edilmiş düz kas hücreleriyle in vitro ortamda etkileştirilecektir. Bu etkileşimin başarısı, nanodesenlerle hücrelerin yönlendirilmesiyle bir yönlendirilmiş doku elde edilmesiyle belirlenecektir. Literatürde polimerik filmlerin damar doku mühendisliğinde kullanımına yönelik çok sayıda çalışma mevcuttur, [3,4] ancak önerilen çalışmada mevcut literatürden farklı olarak nanodesenlemenin kullanılacak olması projenin özgünlüğünü oluşturacaktır.

Suggestions

Design and Development of 1-D CMUT Array with Diamond Membrane
Karacaer, Berkay; Bayram, Barış; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-1-25)
This thesis presents a new microfabrication method of 1-D capacitive micromachined ultrasonic transducer (CMUT) array featuring diamond membrane. This microfabrication method for diamond membrane CMUT array is based on the sacrificial etching of polysilicon in XeF2 plasma. The stiction problem of membranes due to capillary force in wet etching processes is avoided since the XeF2 is a gaseous chemical in plasma form that etches silicon and its derivatives with very high selectivity over silicon dioxide and d...
Mikro Ölçekli, MEMS Tabanlı Mikrobik Yakıt Pili (µMYP) Geliştirilmesi
Külah, Haluk; Özgür, Ebru; Zorlu, Özge; Erkal, Nilüfer Afşar; Şen Doğan, Begüm; Uçkan, Mila; Yaşar, Oğuz; Naghınejhad, Parisa; Yılmaz, Ahmet Erdal; Kangül, Mustafa(2016-10-01)
Mikrobik yakıt pilleri (MYP) konvansiyonel yakıt pillerinde kullanılan metal katalizörlerin aksine mikroorganizmaların katalizör olarak kullanıldığı, kimyasal enerjiyi elektriksel enerjiye dönüştüren elektrokimyasal cihazlardır. Makro ölçekte organik atıkların arıtılması ve yenilenebilir elektrik enerjisi üretimi amacıyla kullanılan bu tip cihazların, mikro-litre ölçeklerinde, Mikro Elektro Mekanik Sistemler (MEMS) kullanılarak üretilebileceği ve bu cihazlardan mikro ölçeklerde güç sağlanabileceği görülmüşt...
Mikrokanallardaki Yüzey Pürüzlülüğünün Akışa Ve Isı Transferine Etkisinin Üç Boyutlu Sayısal Analizi.
Güvenç Yazıcıoğlu, Almıla(2011-12-31)
Bilimsel literatür incelendiğinde, mikro boyutlardaki farklı kesit geometrilerine sahip kanalların yüzey pürüzlülüğünün akışa ve ısı transferine etkisinin tam olarak anlaşılamadığı, iki boyutlu olarak gerçekleştirilen birçok sayısal çalışmada pürüzlerin modellenmesinde kullanılan geometrik şekillerin ve bunların kanal içindeki dağılımlarının sonuçları önemli derecede etkilediği görülmektedir. Varolan az sayıdaki üç boyutlu çalışmanın da mikrokanallardaki akışlarda önemli olabilen viskoz ısınma, eksenel yönd...
An Efficient Interference-Aware Constrained Beamforming and Receiver Design for mm-Wave Hybrid Massive MIMO with Non-Orthogonal Multiple Access
Bayraktar, Murat; Güvensen, Gökhan Muzaffer; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-7-13)
This thesis investigates efficient interference-aware beamformer design for mm-wave massive multiple-input and multiple-output (MIMO) systems. Furthermore, adaptation of code-domain non-orthogonal multiple access (NOMA) to mm-wave massive MIMO is studied. The first part of the thesis concentrates on interference-aware pre-beamformer (analog beamformer) design for joint spatial division and multiplexing (JSDM) which is a user-grouping based two-stage beamforming method. Single-carrier frequency domain equali...
Rigorous designs of nano-optical couplers and absorbers with photonic crystals involving irregular arrays and nonidentical elements
Yazar, Şirin; Ergül, Özgür Salih; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-9)
This thesis presents design and analyses of compact and effective nano-optical couplers and absorbers based on photonic crystals. Single-input and double-input nano-optical couplers that provide electromagnetic wave transmission in desired directions are designed, and important parameters regarding their transmission efficiency are investigated. These designs are further cascaded by adding one after another to create nano-optical transmission systems, whose transmission characteristics are also examined. In...
Citation Formats
V. N. Hasırcı, “Mikro-Nano Desenli Polimerik Yüzeylerin Farklı Hücre Tiplerini Yönlendirmedeki Etkilerinin Araştırılması Ve Damar Doku Mühendisliğine Uygulanması,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58823.