Mikro-Nano Desenli Polimerik Yüzeylerin Farklı Hücre Tiplerini Yönlendirmedeki Etkilerinin Araştırılması Ve Damar Doku Mühendisliğine Uygulanması

2010-12-31
Bu tez çalışmasında hücre tepkisi bakımından (hücrelerin tutunması ve uzanımları) 650 nm ile 5 μm arasındaki boyutlarda ve farklı dağılımlar gösteren tümsek yapıların yükseklik ve dağılımlarının bir geçiş aralığı olup olmadığının belirlenmesine çalışılacaktır. Önerilen projede damar doku mühendisliği uygulamalarına yönelik olarak nanodesenli polimerik filmler hazırlanacak ve insan safen veninden izole edilmiş düz kas hücreleriyle in vitro ortamda etkileştirilecektir. Bu etkileşimin başarısı, nanodesenlerle hücrelerin yönlendirilmesiyle bir yönlendirilmiş doku elde edilmesiyle belirlenecektir. Literatürde polimerik filmlerin damar doku mühendisliğinde kullanımına yönelik çok sayıda çalışma mevcuttur, [3,4] ancak önerilen çalışmada mevcut literatürden farklı olarak nanodesenlemenin kullanılacak olması projenin özgünlüğünü oluşturacaktır.

Suggestions

Design of a dual polarized low profile antenna for microwave brain imaging
Üçel, Kaan; Alatan, Lale; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-5-9)
In this thesis, a low profile, low cost, wide band (0.9-2GHz) dual linearly polarized printed dipole antenna is designed to be used in microwave brain imaging systems. Dual polarization feature offers superior data acquisition through polarization diversity for better image quality. Starting from a simple printed dipole, antenna structure is modified step by step to meet these design requirements. Since a conductive surface in close vicinity of the antenna affects antenna performance, in order to obtain uni...
Design and Development of 1-D CMUT Array with Diamond Membrane
Karacaer, Berkay; Bayram, Barış; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-1-25)
This thesis presents a new microfabrication method of 1-D capacitive micromachined ultrasonic transducer (CMUT) array featuring diamond membrane. This microfabrication method for diamond membrane CMUT array is based on the sacrificial etching of polysilicon in XeF2 plasma. The stiction problem of membranes due to capillary force in wet etching processes is avoided since the XeF2 is a gaseous chemical in plasma form that etches silicon and its derivatives with very high selectivity over silicon dioxide and d...
Mikro Ölçekli, MEMS Tabanlı Mikrobik Yakıt Pili (µMYP) Geliştirilmesi
Külah, Haluk; Özgür, Ebru; Zorlu, Özge; Erkal, Nilüfer Afşar; Şen Doğan, Begüm; Uçkan, Mila; Yaşar, Oğuz; Naghınejhad, Parisa; Yılmaz, Ahmet Erdal; Kangül, Mustafa(2016-10-01)
Mikrobik yakıt pilleri (MYP) konvansiyonel yakıt pillerinde kullanılan metal katalizörlerin aksine mikroorganizmaların katalizör olarak kullanıldığı, kimyasal enerjiyi elektriksel enerjiye dönüştüren elektrokimyasal cihazlardır. Makro ölçekte organik atıkların arıtılması ve yenilenebilir elektrik enerjisi üretimi amacıyla kullanılan bu tip cihazların, mikro-litre ölçeklerinde, Mikro Elektro Mekanik Sistemler (MEMS) kullanılarak üretilebileceği ve bu cihazlardan mikro ölçeklerde güç sağlanabileceği görülmüşt...
An Efficient Interference-Aware Constrained Beamforming and Receiver Design for mm-Wave Hybrid Massive MIMO with Non-Orthogonal Multiple Access
Bayraktar, Murat; Güvensen, Gökhan Muzaffer; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-7-13)
This thesis investigates efficient interference-aware beamformer design for mm-wave massive multiple-input and multiple-output (MIMO) systems. Furthermore, adaptation of code-domain non-orthogonal multiple access (NOMA) to mm-wave massive MIMO is studied. The first part of the thesis concentrates on interference-aware pre-beamformer (analog beamformer) design for joint spatial division and multiplexing (JSDM) which is a user-grouping based two-stage beamforming method. Single-carrier frequency domain equali...
Ultra Düşük Gürültülü Fiber Fabry-Perot İnterferometresi Geliştirilmesi
Oral, Ahmet(2015-12-31)
Bu projede gürültü seviyesi yaklaşık olarak 1fm/√Hz olan bir fiber Fabry-Perot interferometresi geliştirilecektir. Geliştirilecek olan Fabry-Perot interferometresi öncelikle Atomik Kuvvet Mikroskoplarında (AKM), daha sonra da başka çok hassas mesafe ölçümü gerektiren deneylerde kullanılabilecektir.
Citation Formats
V. N. Hasırcı, “Mikro-Nano Desenli Polimerik Yüzeylerin Farklı Hücre Tiplerini Yönlendirmedeki Etkilerinin Araştırılması Ve Damar Doku Mühendisliğine Uygulanması,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58823.