Hide/Show Apps

Diyabetin Böbrek Dokusu Üzerindeki Etkilerinin Moleküler Düzeyde İncelenmesi Ve C Vitamininin Tedavi Edici Rolünün Araştırılması

2010-12-31
Severcan, Feride
Diyabet, hiperglisemi ile karakterize edilen metabolik bir hastalık olup, pek çok komplikasyona neden olarak neredeyse tüm organ fonksiyonlarını etkiler. Tip 1 ve tip 2 diyabetten en çok etkilenen dokular arasında böbrek dokusu da yer alır. Esas olarak glomerüler lezyonlara neden olan diyabetik nefropati hastalarda sıklıkla gözlenirken hastalık sonucu ölümlerin en önemli nedeni arasında yer almaktadır. Her ne kadar klinikte ve deneysel olarak diyabete bağlı yapı ve fonksiyon bozuklukları belirlenmiş olmasına rağmen hastalığın böbrek dokusu üzerindeki patolojik mekanizması halen kesin olarak açıklanamamakta ve kesin bir tedavi yöntemi önerilememektedir. Glomerüler membran proteinlerinin yapılarında oluşan değişimler nedeniyle bu membranın seçici bariyer özelliğinin kaybolduğu ve böbrek işlevinin bozulduğu önerilmektedir. Ayrıca, diyabette glomerulus yapısında biriken maddeler arasında yer alan lipitlerin böbrek hasarına neden oldukları düşünülmektedir. Tüm dünyada artan bilgi birikimine bağlı olarak, tüm hastalıkların hücre düzeyinde bazı işleyiş bozukluklarından kaynaklandığı ve bununda hücre fonksiyonlarını yürüten fonksiyonel parçalarının (hücre zarı, iyon kanalları, reseptörler gibi) yapısal ve regülatör bozuklukları sonucu olduğunu ilerleyen bir hızda öğrenmekteyiz. Dolayısıyla hastalıkları oluşturan mekanizmaların açıklanabilmesi için dokularda oluşan moleküler değişikliklerin tayini önem arz etmektedir. Bu proje dahilinde incelenmesi amaçlanan, diyabetik böbrek glomeruluslarının protein ikincil yapılarının, lipit düzen ve dinamiklerinin, lipid-protein oranının, lipid peroksidasyonu ile membran dinamiği arasındaki ilişkinin belirlenmesi hastalığın oluşum mekanizmasının açıklanmasına yardımcı olacaktır. Diyabetin böbrek dokusu makromoleküllerinin yapısal, fonksiyonel ve dinamik özellikleri üzerine etkileri henüz bilinmemektedir. Bu nedenle, bu proje diyabete bağlı böbrek dokusunda oluşan yapısal ve fonksiyonel değişiklikleri örneğin, böbrek doku bileşenlerini oluşturan makromoleküllerin konsantrasyonları, birbirlerine göre oranları ve yapılarındaki değişimleri, bu bileşenlere ait membran yapı ve fonksiyonundaki değişimleri araştırmayı amaçlamaktadır. Bunların hücre fonksiyonlarının düzenlenmesinde çok önemli yer tuttuğu bilinmektedir. Proje kapsamında, ayrıca C vitamininin (askorbik asit) diyabetli böbrek dokularındaki tedavi edici rolü araştırılacaktır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ileride diyabetli hasta takibinde ve hastalığın erken teşhisinde kullanılabilecektir.