Diyabetin Böbrek Dokusu Üzerindeki Etkilerinin Moleküler Düzeyde İncelenmesi Ve C Vitamininin Tedavi Edici Rolünün Araştırılması

2010-12-31
Severcan, Feride
Diyabet, hiperglisemi ile karakterize edilen metabolik bir hastalık olup, pek çok komplikasyona neden olarak neredeyse tüm organ fonksiyonlarını etkiler. Tip 1 ve tip 2 diyabetten en çok etkilenen dokular arasında böbrek dokusu da yer alır. Esas olarak glomerüler lezyonlara neden olan diyabetik nefropati hastalarda sıklıkla gözlenirken hastalık sonucu ölümlerin en önemli nedeni arasında yer almaktadır. Her ne kadar klinikte ve deneysel olarak diyabete bağlı yapı ve fonksiyon bozuklukları belirlenmiş olmasına rağmen hastalığın böbrek dokusu üzerindeki patolojik mekanizması halen kesin olarak açıklanamamakta ve kesin bir tedavi yöntemi önerilememektedir. Glomerüler membran proteinlerinin yapılarında oluşan değişimler nedeniyle bu membranın seçici bariyer özelliğinin kaybolduğu ve böbrek işlevinin bozulduğu önerilmektedir. Ayrıca, diyabette glomerulus yapısında biriken maddeler arasında yer alan lipitlerin böbrek hasarına neden oldukları düşünülmektedir. Tüm dünyada artan bilgi birikimine bağlı olarak, tüm hastalıkların hücre düzeyinde bazı işleyiş bozukluklarından kaynaklandığı ve bununda hücre fonksiyonlarını yürüten fonksiyonel parçalarının (hücre zarı, iyon kanalları, reseptörler gibi) yapısal ve regülatör bozuklukları sonucu olduğunu ilerleyen bir hızda öğrenmekteyiz. Dolayısıyla hastalıkları oluşturan mekanizmaların açıklanabilmesi için dokularda oluşan moleküler değişikliklerin tayini önem arz etmektedir. Bu proje dahilinde incelenmesi amaçlanan, diyabetik böbrek glomeruluslarının protein ikincil yapılarının, lipit düzen ve dinamiklerinin, lipid-protein oranının, lipid peroksidasyonu ile membran dinamiği arasındaki ilişkinin belirlenmesi hastalığın oluşum mekanizmasının açıklanmasına yardımcı olacaktır. Diyabetin böbrek dokusu makromoleküllerinin yapısal, fonksiyonel ve dinamik özellikleri üzerine etkileri henüz bilinmemektedir. Bu nedenle, bu proje diyabete bağlı böbrek dokusunda oluşan yapısal ve fonksiyonel değişiklikleri örneğin, böbrek doku bileşenlerini oluşturan makromoleküllerin konsantrasyonları, birbirlerine göre oranları ve yapılarındaki değişimleri, bu bileşenlere ait membran yapı ve fonksiyonundaki değişimleri araştırmayı amaçlamaktadır. Bunların hücre fonksiyonlarının düzenlenmesinde çok önemli yer tuttuğu bilinmektedir. Proje kapsamında, ayrıca C vitamininin (askorbik asit) diyabetli böbrek dokularındaki tedavi edici rolü araştırılacaktır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ileride diyabetli hasta takibinde ve hastalığın erken teşhisinde kullanılabilecektir.

Suggestions

Cytochrome P450 dependent drug metabolism in diabetic rabbits
Arslan, Şevki; Arınç, Emel; Adalı, Orhan; Department of Biochemistry (2003)
Diabetus mellitus is a metabolic disorder of carbohydrate, fat and protein metabolism as a result of insulin deficiency or diminished tissue response to insulin. In this study, diabetes was induced in rabbits experimentally by intravenous injection of 100mg/kg alloxan. Injection of a single dose of alloxan to rabbits induced diabetus mellitus as it was understood from 4-fold increase in the blood glucose level and also 2-fold increase in blood urea concentrations. The influence of diabetus mellitus on cytoc...
Kanserli dokuların mikroskop görüntülerinde kanser kök hücre oranın otomatik olarak belirlenmesi ve klinikte kullanılacak yazılım geliştirilmesi
Demir, Gündüz Çiğdem; Güzelcan, Akhan Ece; Arslan, Tunç Musa; Yorulmaz, Onur; Fayetörbay, Rümeysa; Erşahin, Tülin; Mohammadvand, Navid; Örsçelik, Gökçe Simge; Üner, Ayşegül; Çetin, Enis Ahmet; Oğuz, Oğuzhan; Doğan, Deniz; Koyuncu, Fahrettin Can; Badawı, Diaa; Atalay, Rengül(2016)
Kanser anormal hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve yayılması olarak tanımlanan karmaşık bir hastalıktır. Bu nedenle kanser dokusu farklı özellikleri olan-ek popülasyon denilen-hücre gruplarını içerir. Bu hücrelerden olan kanser kök hücreleri normal kök hücreleri gibi kendini yenileme ve farklılaşma özelliklerini taşırken normal kök hücrelerinin aksine homeostatik kontrolleri olmayan, yani farklılaşma özelliklerini dengeleyip, çevresel sinyallere göre programlama özellikleri olmayan hu...
Selecting 2-FY RNA Aptamers Against SARS-CoV-2 Particle
Öztürk, Meriç; Gözen, Ayşe Gül; İlgü, Müslüm; Department of Molecular Biology and Genetics (2021-6-22)
Corona Virus Disease – 19 (COVID-19) is caused by infection of SARS-CoV-2 from other humans and animals, which results in clinical symptoms like fever, cough, breathing difficulties headache, muscle pain, and diarrhea. Further symptoms can be life threatening clinical conditions such as pneumonia, cardiovascular and rarely neurological complexities. According to studies, estimated fatality rate of the disease is about 4 %; reported cases-fatality rate is about 2.3 %. Early diagnosis is crucial to prevent fu...
Cisplatin-Metformin ilaç kombinasyonu uygulamasının prostat hücre hatlarının proliferasyonu ve apoptoz mekanizmalarında önemli rol oynayan GST ile CYP17A1 ve Hekzokinaz enzimleri üzerine etkilerinin incelenmesi
Durukan, Özlem; Adalı, Orhan; Arslan, Şevki(2016)
Prostat kanseri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en sık görülen kanser türlerinden biri olup günümüzde prostat kanseri tedavisindeki yaklaşımlar metastaz gelişimine, ilaç direnci oluşmasına ve sağlıklı dokularda toksik etkilere sebep olabilmektedir. Bu nedenle tedavide daha etkili ancak daha az yan etkiye sahip kanser önleyici molekülleri tespit etmek kanser araştırmalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Cisplatin prostat kanseri tedavisinde sıklıkla kullanılan antineoplastik bir ajandır. Ancak,...
Diyabetin Sıçan Böbrek Hücre Membranı Üzerindeki Etkilerinin Ve Selenyumun Tedavi Edici Rolünün Araştırılması
Severcan, Feride(2011-05-31)
Diyabet tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Günümüzde diyabet hastalığı, patolojisi ve oluşum nedenleri hakkında çalışmalar sürdürülmektedir. Her ne kadar klinikte ve deneysel olarak belirtilen diyabete bağlı fonksiyon bozuklukları belirlenmiş olsa da, bu patolojilere neden olan mekanizmalar henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Bu projede diyabetin böbrek hücre membranındaki etkisi ve selenyumun hücre membranındaki koruyucu ve tedavi edici etkisi, sözü edilen bu param...
Citation Formats
F. Severcan, “Diyabetin Böbrek Dokusu Üzerindeki Etkilerinin Moleküler Düzeyde İncelenmesi Ve C Vitamininin Tedavi Edici Rolünün Araştırılması,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58824.