Hide/Show Apps

Suprofen İçeren Lipozomlardan Işık Kontrollü İlaç Salımı

Projenin amacı, ışığa duyarlı ve biyoaktif molekül (anti- kanser ilacı) taşıyan lipozomlar oluşturmak ve bu lipozomları hedef bölgelere yönlendirmektir. Birinci amaç için, lipozomlar Suprofenin ve kolesterolün değişik konsantrasyonları ile üretilecek ve en uygun membran kompozisyonu belirlenecektir. Lipozomlar fosfatidilkolin, kolesterol ve Suprofen ile oluşturulacaktır. Zarın yapısındaki Suprofen UV ye tutulduğunda yapısal değişikliğe uğrayacak, lipozomun yapısı bozulacak ve içerik ortama dağıtılacaktır. Zarında Suprofen olan lipozomlara hazırlanma sırasında biyoaktif molekül doldurulacaktır. Projenin ilk aşamalarında biyoaktif molekül yerine floresan boya kullanılacaktır. Bu sayede ilaç salımını florometrik olarak kontrol etmek ve lipozomları görüntülemek de mümkün olacaktır. Floresan molekül olarak calcein kullanılacaktır. Çalışmanın ikinci bölümü için, hücre kültürü çalışmaları yapılacaktır. İçine anti-kanser ilacı yüklenmiş lipozomlar kanser hücrelerine uygulanacaktır. UV ile aktive edilen lipozomlardan ilaç salımı ve bunun hücreler üzerine etkisi araştırılacaktır.