Polikistik Over Sendromunda Yeme Mekanizmalarını Düzenleyen Hipotalamik Hormonların Periferal Düzeylerinin Belirlenmesi

2011-12-31
KAPSAM: Polikistik over sendromu (PKOS) üreme çağındaki kadınların %5-10'unda görülen kronik anovulasyon ve infertilite ile karakterli bir endokrinolojik bir sendromdur. Yumurta foliküllerinin olgunlaşmasını sağlayan folikül uyarıcı hormon sekresyonunun azalması, hiperinsulinemi ve lüteinleştirici hormon'un fazla sekresyonuna; ayrıca obeziteye neden olduğu bilinmektedir. Obezite, adipoz dokudaki artış olarak tanımlanır. BMI değeri 30 kg/m2 ve üzeri ile WHR değeri 0.85'in üzerinde olan bireyler obez hasta grubunu oluşturur. Obezite, başta PKOS olmak üzere birçok ovülasyona bağlı hastalıklarda görülmekte ve PKOS hastalarının %44'ünde rastlanmaktadır. Hastalarda obezite görüldüğü zaman ise, hiperinsulinemiden kaynaklı olan insulin direnci seviyesinin artmasına sebep olur. Vücut ağırlığının kontrolü hipotalamusta nörohormonlarla; örneğin, proopiomelanocortin ve cocain and amphetaminle düzenlenen transkript iştah kesici, neuropeptide Y ve aguti- related peptitle düzenlenir. Nörohormon etkileşimleri, yağ dokusundan salgılanan bir hormon olan leptin, pankreastan salgılanan bir hormon olan insulin ve beyinde sentezlenen ve yeni keşfedilmiş bir peptid olan nesfatin-1 gibi moleküllerle kontrol edilir.   YÖNTEM: Çalışmamızda 6 aylık Yasmin kullanan zayıf PKOS hastalardan ilaç öncesi ve sonrası alınan kanlar ve obez PKOS hastalarıyla kontrol grubu olarak zayıf ve sağlıklı bireyler seçilmiştir. Bu kanlardan elde edilecek olan plazma örneklerinden POMC, AgRP, BDNF, CART ve nesfatin-1 seviyeleri ELISA yöntemiyle belirlenecektir. BEKLENEN BULGU: PKOS'lu kadınlarda zayıf hasta grubundaki kilo değiminin gözlenmemesi AgRP ve Nesfatin-1 MC3R ve MC4R reseptör agonistleri olmasından kaynaklanabilir. Hastalığın tedavisinde kullanılan doğum kontrol hapları hastaların bir kısmında iştah artırma veya kilo alımına neden olabilmektedir. Önerdiğimiz peptit serum seviyeleri hastaların yeme ve kilo alma mekanizmalarıyla ilgili yeni bilgiler üreterek literatüre katkıda bulunacaktır.
Citation Formats
T. Yanık, “Polikistik Over Sendromunda Yeme Mekanizmalarını Düzenleyen Hipotalamik Hormonların Periferal Düzeylerinin Belirlenmesi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58829.