Hide/Show Apps

Mirna Sandviç Hibridizasyon Platformunun Mikro Hacimli Kapiler Sisteme Uygulanması

mikroRNA’lar 16-29 baz uzunluğunda olan ve protein kodlamayan oligonükleotidlerdir. miRNA’ların, insan genomunda yaklaşık 1000 tane olduğu tahmin edilmektedir ve tüm genlerin yüzde 30’unu mRNA düzeyinde kontrol ettiği düşünülmektedir. miRNA’ların gelişim ve farklılaşma yolları, metabolizmanın düzenlenmesi, hücre döngüsü ve hücre ölümü gibi önemli mekanizmalarda kritik görevleri vardır. Yapılan son araştırmalarda; ifadeleri bozulan miRNA’ların kanser başta olmak üzere pek çok hastalığa neden olduğu görülmektedir. Günümüzde miRNA’lar diagnostik ve prognostik biyo-belirteçler olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple araştırmalarda miRNA’ların tespit edilmesinde kullanılabilecek yöntemlerin geliştirilmesine yönelik teknikler oluşturulmaya çalışılmaktadır. Projemizin konusu, miRNA’ların tespit edilmesinde kullanılabilecek sandviç hibridizasyonuna dayalı platformu mikro hacimli kapiler sisteme uygulamadır. Platformda hedef miRNA dizisinin bir kısmına eşlenik şekilde tasarlanmış olan bir prob yüzeye çapraz bağlayıcılar yardımıyla sabitlenmekte, miRNA hibridizasyon yoluyla proba bağlandığı takdirde varlığı yarı eşlenik olan sinyal probununda sandviç sisteme bağlanmasıyla tespit edilmektedir. Bu projede, yüzey olarak poly-L-lysine ile aminofonksiyonelleştirilmiş kapiler ve işaretleyici olarak biyotin ligandı kullanılacaktır. Ayrıca, farklı heterobifonksiyonel çapraz bağlayıcıların verimi araştırılacaktır. Hedef miRNA olarak mir21 kullanılacaktır. miR21’i tanıyacak probların seçiciliği ve oluşacak sandviç hibridinin termal stabilitesinin artırılması için DNA problarının yanı sıra kitli ve 2’O-Metil modifiye problar da denenecektir. Platformun optimizasyonu için farklı hibridizasyon sıcaklıkları, süreler ve yıkama koşulları denenecektir.