Hide/Show Apps

A Scanning Electron Microscope Survey Of Floral Micromorphology İn The Genus Alopecurus L. (tribe Phleeae Dum. Gramineae)

Bu projenin kapsamı gen merkezi Türkiye olan Alopecurus L(Gramineae) cinsinde bulunan taksonlar tabanında çiçek micromorfolojik verilerinin olası sistematik rolünün saptanmasıdır. Bu bağlamda elde edilecek verilere dayalı olarak bu cinsin doğal bir sınıflandırması ortaya konulacaktır. Bu araştırmada güncel taramalı Elektron Microskop(SEM) teknikleri kullanılacaktır.